Fortsatt växande byggmaterialhandel

Fortsatt växande byggmaterialhandel, bild: Navet & Mikael Tannus

Utvecklingen hittills i år när det gäller omsättningen i den byggrelaterade handeln ger signaler om att försäljningsvolymen kan komma att växa med 4,5 procent 2019 jämfört med 2018. Detta redovisar Navet Analytics löpande månadsindikatorer från bygg- och fastighetsmarknaden. 

Den positiva utvecklingen speglar den växande underhållsvolymen och tillväxten inom Gör-det-självsektorn i år enligt Jens Linderoth, som är analysansvarig på Navet Analytics. Dessa typer av projekt gynnar den lokala bygghandeln medan större nybyggnadsprojekt, som just nu minskar i omfattning, inte berör bygghandeln på samma sätt. De senaste signalerna, som indikerar fortsatt låga räntor och hushållens något positivare förväntningar på bostadspriserna, kan också komma att gynna bygghandeln den närmaste tiden avslutar Jens.

Källa: NAVET Analytics