Vinnare av Quality Innovation Award 2019 – innovativa tekniker och arbetssätt

Bild: NorDan.

Årets svenska vinnare av det internationella innovationspriset Quality Innovation Award är Multi4, NorDan, Pure Act, Region Gotland och United Services Sweden. Innovationerna kommer att representera Sverige i den internationella tävlingen med ceremoni i Tel Aviv i februari 2020.

Quality Innovation Award delas ut i ett 20-tal länder och ger innovationerna möjlighet att jämföra sig över land- och branschgränser. Innovationerna ska bidra till att sprida kunskap och vara goda föredömen och inspirera andra innovatörer. Av avgörande vikt för att få utmärkelsen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad.

Vinnare av Quality Innovation Award 2019 i Sverige:

Multi4 AB

NorDan AB

Pure Act AB

Region Gotland

United Services Sweden AB

 

– Det är en stor bredd på innovationerna som får priset i år, kommenterar Mats Deleryd, verkställande direktör för SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, som står bakom innovationsutmärkelsen i Sverige. Gemensamt är att alla fem innovationerna presenterar nya tekniker, arbetssätt eller processer som stödjer en hållbar utveckling, vilket känns extra värdefullt.

Multi4 AB i Jönköping

Innovation: Multi4

Kategori: Potential & Health Care Sector

Domarkommitténs motivering: Genom utvecklingen av ett helt nytt multifunktionellt instrument för cancerdiagnostik och behandling kan en revolutionerande metod inom kort vara ett faktum.

Innovationen, delvis utvecklad med hjälp av Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping, Visam Arena/Region Jönköping Län, Science Park Jönköping, Vinnova/EU-bidrag, baserar sig på ett numera patenterat instrument för behandling av främst urinblåsecancer men kan även komma att tillämpas för diagnostik och behandling av flera andra cancerformer.

Gristester ska inom kort påbörjas och givet de mycket lovande värdena och effekterna med detta nya instrument utses innovationen som en vinnare i klassen potentiella innovationer inom ramen för Quality Innovation Award 2019.