Bostadshuset Vulkanen 8 – vinnare av Södermanlands arkitekturpris

Bostadshuset Vulkanen 8 – vinnare av Södermanlands arkitekturpris

Södermanlands arkitekturpris har i år tilldelats Tovatt Architects & Planners för bostadshuset Vulkanen 8, även kallat Brf Messingen, i centrala Eskilstuna. Priset avser att främja intresset för god arkitektur bland allmänheten och tilldelas projektet som invigts de senaste åren.

 –  Att ta emot priset är en dröm och stor ära. Vårt mål från första skiss var att ge Eskilstuna ett vackert och lite kaxigt hus. Vi har jobbat mycket med hur byggnaden förhåller sig till staden och till sin omgivning med hus från olika tidsepoker. Vi har även låtit lägenhetsinnehavarna vara med och utforma sin planlösning, något som är ganska unikt, säger Stella Lindstam, ansvarig arkitekt på Tovatt Architects & Planners.

 Tovatt Architects & Planners, med sitt projekt Vulkanen 8, fick i helgen ta emot Södermanlands arkitekturpris. Bostadshuset, som stod klart 2017, är utformat med två huskroppar klädda i skimrande plåt med ett spännande trappsystem som för tankarna till grenarna på ett träd. Visionen bakom utformningen har varit att fläta samman kvarteret och lyfta fram intilliggande byggnader, samtidigt som Vulkanen blir en kontrast till detta. Totalt rymmer byggnaden 16 lägenheter samt en gemensam takterrass. Byggnadens verkshöjd har möjliggjorts genom det täta samarbetet med den lokala byggherren Stadskoncept. Det har även bidragit starkt till arkitektonisk kvalitet inom givna ekonomiska ramar anpassade för den lokala marknaden.

Södermanlands arkitekturpris delas årligen ut av Sveriges Arkitekters lokalförening i Sörmland med syfte att främja intresset för god arkitektur bland allmänheten.