Kontorshus och ett renoverat köpcentrum ska modernisera Mörby Centrum

Bildkälla: Wester & Elsner Arkitekter I samband med om- och tillbyggnaden byter Mörby Centrum namn till Danderyd Centrum.
Bildkälla: Wester & Elsner Arkitekter För närvarande pågår renovering av centrumets befintliga sextiotalsytor.
Bildkälla: Wester & Elsner Arkitekter : För nästkommande etapp pågår planerna för fullt.

Text: Annika Wihlborg

I Danderyd pågår en omfattande modernisering av Mörby Centrum, som i samband med ombyggnaden ska byta namn till Danderyds Centrum. Det blir nya kontorsfastigheter och det befintliga Mörby Centrum renoveras.

Projektets första etapp, som bestod av ett åtta våningar högt kontorshus som byggts intill köpcentrumets södra entré, står redan klart. I den andra etappen av ombyggnaden utökades antalet parkeringsplatser från 700 till 1200 genom att man byggde ett nytt P-hus.

– Den tredje etappen, att renovera den äldsta delen av Mörby Centrum är nu igång. Fastigheten som byggdes 1961 får alla installationer förnyade samt ny fasad. Kontorsytor och butiksytor blir uppgraderade till dagens standard, säger John Walters, projektchef för Danderyd Centrum på Skandia Fastigheter, som är projektets byggherre.

Bygger ut Mörby Centrum norrut
För nästkommande etapp pågår planerna för fullt. Planen är att bygga ut Mörby Centrum norrut och därmed skapa ett större centrum, som då kommer att byta namn till Danderyds Centrum. Tillbyggnaderna av köpcentrumet ligger dock något längre fram i planeringen.

Bredvid Mörby Centrum bygger JM tre nya bostadshus, med ett första inflyttningsdatum i september 2020.

Miljöcertifiering enligt BREEAM

Tanken är att Danderyd Centrum så småningom ska utökas med 18 000 kvadratmeter. Dessutom planeras här en helt ny fasad och interiör med en mer generös takhöjd. Utanför centrumbyggnaden planerar man även att bygga en torgpaviljong. Både köpcentrumbyggnaden och kontorshusen i Danderyds Centrum kommer att miljöcertifieras enligt det internationella systemet BREEAM.

Faktaruta; Danderyd Centrum, ny- och ombyggnad av köpcentrum och kontorsfastigheter i Mörby

Byggherre: Skandia Fastigheter

Byggentreprenör: TL Bygg

Projektledare: Cowi

Arkitekt: Wester & Elsner Arkitekter

Tidsram: Byggstart för etapp tre är 2018