134 nya lägenheter byggs på gamla Fixfabrikens tomt i Majorna

Bildkälla: What! Arkitektur Kvarteret Bränneriet är en del av den nya stadsdelen som växer fram på Fixfabrikens gamla tomt.
Bildkälla: What! Arkitektur Flygvy över hela det nya bostadsområdet Fixfabriken.

Våren 2019 påbörjades grundläggningsarbetet i kvarteret Bränneriet, som kommer att bestå av 134 bostadsrättslägenheter och blir en del av den helt nya stadsdelen Fixfabriken i Majorna i Göteborg. Här byggs cirka femhundra nya bostäder på det som tidigare varit klassisk industrimark.

–Markarbetena i det här kvarteret inleddes i maj 2019. Arbetet med stödpålning har precis avslutats och vi har även påbörjat arbetet med att gjuta kantbalkar. Vid årsskiftet 2019/2020 inleds prefabmontaget i kvarteret. Bränneriet är det första av två kvarter som vi bygger i Fixfabriken. HSB kommer också att bygga två kvarter, säger Karin Henström, projektledare för Bränneriet på Fastighets AB Balder.

Ingår i jubileumssatsningen BoStad 2021

Innan arbetet med de nya bostadskvarteren påbörjades genomfördes arkeologiska utgrävningar eftersom området där Fixfabriken ska ligga bedöms som historiskt intressant. På Bruksgatan har man även valt att bevara Fixfabrikens neonskylt, som varit ett landmärke i området sedan den restes 1950. Totalt femhundra nya bostäder ska byggas i Fixfabriken, som förtätar området mellan Sandarna, Klippan och Kungsladugård. Projektet ingår i Göteborg Stads jubileumssatsning BoStad 2021.

Lägenheterna i Bränneriet kommer att ha boytor som varierar mellan 35 och 162 kvadratmeter. Husens utformning anknyter till områdets industriella arv med gedigna tegelfasader och sadeltak. I november 2021 räknar Fastighets AB Balder med att lägenheterna i Bränneriet står inflyttningsklara.

Faktaruta, Bränneriet, nybyggnation av bostadsrättslägenheter i kvarteret Fixfabriken, Göteborg

Byggherre: Balder Fastighets AB

Totalentreprenör: Skanska

Arkitekt: What! Arkitektur

Omfattning: 134 lägenheter

Byggkostnad: 200 miljoner kronor

Tidsram: Byggstart maj 2019, beräknas stå klart november 2021