Byggstart för Logicenters nya logistikanläggning i Bålsta

På plats vid byggstarten fanns utöver representanter från Logicenters, Dagab och Axfood även kommunstyrelsens ordförande i Håbo kommun, Liselotte Grahn Elg (M), Agneta Hägglund (S), oppositionsråd, och Tobias Arvidsson, kommundirektör i Håbo kommun. Foto: Logicenters

Nu har byggstarten inletts för den nya logistikanläggningen i Bålsta. Fastigheten som uppförs och långsiktigt ägs av Logicenters blir miljöcertifierad och 104 000 kvadratmeter stor, vilket gör den till en av Europas största och modernaste logistikanläggningar. Logicenters och Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab har tidigare signerat ett avtal avseende utveckling och uthyrning av fastigheten som planeras vara i drift 2023.

I juli 2019 signerade Logicenters och Dagab, Axfoods inköps- och logistikbolag, ett avtal som gör Dagab till långsiktig hyresgäst av logistikfastigheten i Bålsta.

– Det gläder mig mycket att dagen för byggstarten av det som blir en av Europas största och modernaste logistikanläggningar nu är här. Detta innebär att vi nu utökar fastighetsportföljen med en stor, miljöcertifierad fastighet i ett utmärkt läge, säger Mathias Kettelhoit, Head of Logicenters.