Nybyggnad av etapp D1 i översiktsplanen för Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

Nya moderna lokaler ska det bli. Bild: Regionfastigheter Jönköping
Väntrum med en trivsam atmosfär. Bild: Regionfastigheter Jönköping
Region Jönköpings län gör en storsatsning på att förbättra och modernisera Länssjukhuset Ryhov i Jönköping Bild: Regionfastigheter Jönköping

Text: Mari-Louise Paulson

Region Jönköpings län gör en storsatsning på att förbättra och modernisera Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Det ska bli både en ny akutmottagning och nya vårdavdelningar. Just nu pågår etapp D.

Region Jönköping har gett NCC i uppdrag att utföra byggnationen. Liljewall arkitekter står för gestaltningen. Tillsammans får byggnad D1 och D2 en yta på 34 000 kvadratmeter fördelat på sex respektive sju våningar.

Det blir utbildningslokaler för Linköpings Universitets läkarlinje, en akutmottagning och vårdavdelningar för medicin. Samverkansformen är partnering. Bygget startade 2018 och beräknas vara klart i etapper med det sista årsskiftet 2020/21.

Fakta:

Nybyggnad av sjukhus i Jönköping

Byggherre: Region Jönköpings län

Totalentreprenör: NCC Sverige

Arkitekt: Liljewall Arkitekter AB

Värde: 800-850 Mkr