Linotoldagen – tillfälle för branschen att prata golvlösningar

Pether Skoglund, marknadschef på Linotol. Bild: Linotol
Linotol vill gärna vara med och utveckla branschen. Bild: Linotol

Text: Mari-Louise Paulson

 

Linotol konstruerar och levererar betonggolv och golvbeläggningar. Företaget är det enda i Sverige som erbjuder en helhetslösning inom golv. Nu tar man denna helhet ett steg längre genom att göra Linotoldagen till ett återkommande event.

 

Linotoldagen är en halvdag med mingel, expertföreläsningar, paneldiskussioner, fika och lunch. Eventet återkommer vartannat år och besöker sex olika städer i landet, från Umeå till Malmö.
Målsättning är att Linotoldagen ska berika med insikter och kunskap. Vi har experter som pratar om intressanta ämnen inom betonggolv och golvbeläggningar. Det blir också en rapport om byggkonjunkturen, en paneldiskussion med representanter från byggbranschen och mycket mer, säger Pether Skoglund, marknadschef på Linotol.

 

Tanken är att detta forum ska vara en plats för Linotols kunder och partners där de kan träffas, ta del av expertkunskap och prata informellt. Men kunskapsutbytet gäller även arrangören.
– Vi som helhetsleverantör av golv vill så klart vara med och utveckla branschen men vi vill också utvecklas själva. Därför är möten med byggbranschens olika aktörer så viktigt för oss, Pether Skoglund.

 

Många intressanta punkter
I årets upplaga är några av programpunkterna: stålfiber i betong, uttorkning i betong, ökad hållbarhet med ytskydd, fallgropar vid golvläggning – nycklar för att lyckas med ett golv och som sagt byggkonjunkturbarometern och paneldiskussion med S
veriges Byggindustrier. Då kommer också en lokal panel bestående av representanter från olika aktörer inom byggprocessen finnas på plats i respektive stad. Pether Skoglund säger att det ger en bra mix och dynamik. Men det handlar inte bara om att sitta på en stol och lyssna.

– Programpunkterna viktiga men det är också betydelsefullt med lunch, fika och afterwork där vi har möjlighet att utbyta erfarenheter informellt. Det bärande för Linotoldagen är att man träffas och vad det ger med ett levande möte. Därför hoppas vi att folk från hela byggprocessen ska komma, byggherrar entreprenörer, konstruktörer och arkitekter.

 

Våga fråga och prata golv
På plats finns så klart också Linotyps egna medarbetare som är redo att prata golv.

– Vi vill utvecklas med våra kunder och ser det som en investering för framtiden att våra duktiga medarbetare får komma ut och träffa branschen. Att de ska kunna hjälpa till och förkovra, lyssna in andra så att vi kan bli ännu bättre att förstå kundens situation och behov, avslutar Pether Skoglund.

 

Fakta Linotol:

Linotol har sju affärsområden: betonggolv och konstruktioner, armerad betong, designgolv, fogfria golv, klinkergolv, entrézoner och underhåll av golv.

Linotol sysselsätter cirka 200 personer och beräknar omsätta 620 miljoner 2019.

 

Lintoldagen hölls första gången 2017 och utökar i år från tre till sex städer: Umeå, Linköping, Stockholm, Västerås, Göteborg och Malmö.