Fyra nya kvarter släpps för bostadsbygge i Åhus

I slutet på 2022 planeras fyra kvarter med bostäder står klara i Åhus.

Åhus växer vidare. Nu kan byggföretag komma in med förslag för fyra nya kvarter vid Täppetleden i Åhus. Till våren anvisar kommunen mark till de bästa förslagen. Dessutom har 22 villatomter släppts i den kommunala tomtkön.

Intresset är stort för bostäder i Åhus. I slutet av 2022 kan ännu ett bostadsområde stå klart mellan Täppetleden och Vannebergavägen, med infart via Grobladsvägen. Kristianstads kommun har just gått ut med information om möjlighet till markanvisning till de mer än 50 byggherrar som visat intresse för att bygga bostäder i kommunen.

– Det är verkligen positivt att intresset fortfarande är så stort för bostadsbyggande i Kristianstads kommun. Det har byggts väldigt mycket de senaste åren och ännu kan vi inte se någon avmattning. Det är många som letar bostad i Åhus, så det är bra att kommunen nu kan erbjuda ytterligare mark, säger kommunalrådet Pierre Månsson (L).

I de fyra kvarter som nu öppnas upp för byggföretag är planen att det ska bli blandad bebyggelse i form av radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus. Bostäderna ska byggas i ett eller två plan och i olika storlekar och omfatta både hyres- och bostadsrätter. Mellan 100 och 150 bostäder kan byggas inom de fyra kvarteren. Nu gäller det för byggföretagen att presentera intressanta lösningar, som kan leda till att kommunen kan markanvisa de fyra kvarteren till en eller flera byggherrar under senvåren 2020.

En markanvisning innebär att kommunen tar emot förslag från olika byggherrar på hur området kan bebyggas på bästa sätt. Sedan väljs de förslag som bäst stämmer överens med kommunens vision för området och de företag som valts ut får köpa marken.

Utöver byggföretagen får även privatpersoner möjlighet att bygga fler villor vid Täppetleden. Nyligen släpptes 22 tomter till den kommunala tomtkön. De lediga tomterna är mellan 860 och 1 100 kvadratmeter och kostar mellan 850 000 och 975 000 kronor. De kan bebyggas med villor på upp till 250 kvadratmeter i högst två våningar. Runt om i kommunen finns i dagsläget ytterligare ett 70-tal kommunala villatomter till försäljning.