All psykiatrisk verksamhet under samma tak på Norrlands Universitetssjukhus

Bildkälla: White En ny byggnad för psykiatriska verksamheter vid Norrlands Universitetssjukhus byggs invid sjukhusparken och Holmsundsvägen i Umeå. Byggnaden är grönmarkerad på översiktsbilden.

Text: Annika Wihlborg

Våren 2022 står ett nytt hus för psykiatri klart vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Byggnaden får en yta på 33 000 kvadratmeter. En stor fördel med det nya huset är att det samlar all psykiatrisk verksamhet vid Norrlands universitetssjukhus under ett tak.

Den nya sjukvårdsbyggnaden, som fått namnet Nya Psykiatrin, är en bred satsning på psykiatrisk vård på Norrlands Universitetssjukhus. Här ska bland annat rättspsyk, barn- och ungdomspsyk, äldrevård, beroendevård och daglig verksamhet samlas under samma tak. Umeå universitet ska även ha viss verksamhet i huset med lokaler för forskning och utveckling.

En ambition från TM Konsult, som stått för projektets arkitektoniska utformning, är att varje patient ska få en varm hemkänsla under sin vårdvistelse, även om de vårdas i en fastighet som rymmer många olika avdelningar och verksamhetsinriktningar. 

Solceller, solfångare och geoenergi

Från vårdavdelningarna kommer patienterna att ha utsikt mot sjukhusparken och älven. Fyra gårdsrum anläggs där patienter kan få daglig utevistelse. Det nya psykiatrihuset blir en energieffektiv byggnad med solfångare för varmvatten och solceller för solenergiproduktion som monteras på taket. Dessutom planeras ett geoenergilager med fyrtiofyra borrhål som ska försörja huset med såväl värme som kyla.

Faktaruta, Nybyggnad av psykiatribyggnad på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå

Byggherre: Region Västerbotten

Arkitekt: TM Konsult

Byggentreprenör: Nåiden Bygg

Omfattning: 33 000 kvm

Tidsram: Byggstart maj 2018, beräknas stå klart våren 2022

Byggkostnad: 600 miljoner kronor

Text: Annika Wihlborg

Våren 2022 står ett nytt hus för psykiatri klart vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Byggnaden får en yta på 33 000 kvadratmeter. En stor fördel med det nya huset är att det samlar all psykiatrisk verksamhet vid Norrlands universitetssjukhus under ett tak.

Den nya sjukvårdsbyggnaden, som fått namnet Nya Psykiatrin, är en bred satsning på psykiatrisk vård på Norrlands Universitetssjukhus. Här ska bland annat rättspsyk, barn- och ungdomspsyk, äldrevård, beroendevård och daglig verksamhet samlas under samma tak. Umeå universitet ska även ha viss verksamhet i huset med lokaler för forskning och utveckling.

En ambition från TM Konsult, som stått för projektets arkitektoniska utformning, är att varje patient ska få en varm hemkänsla under sin vårdvistelse, även om de vårdas i en fastighet som rymmer många olika avdelningar och verksamhetsinriktningar. 

Solceller, solfångare och geoenergi

Från vårdavdelningarna kommer patienterna att ha utsikt mot sjukhusparken och älven. Fyra gårdsrum anläggs där patienter kan få daglig utevistelse. Det nya psykiatrihuset blir en energieffektiv byggnad med solfångare för varmvatten och solceller för solenergiproduktion som monteras på taket. Dessutom planeras ett geoenergilager med fyrtiofyra borrhål som ska försörja huset med såväl värme som kyla.

Faktaruta, Nybyggnad av psykiatribyggnad på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå

Byggherre: Region Västerbotten

Arkitekt: TM Konsult

Byggentreprenör: Nåiden Bygg

Omfattning: 33 000 kvm

Tidsram: Byggstart maj 2018, beräknas stå klart våren 2022

Byggkostnad: 600 miljoner kronor