Västfastigheter bygger ut Kungälvs sjukhus

Bild: Aart Architects Kungälvs sjukhus moderniseras med en stor om- och tillbyggnad.
Keramikern Agneta Spångberg har skapat keramikplattor med motiv från Kungälv som ska smycka hälften av vårdrummen i den nya sjukhusfastigheten. Bild: Agneta Spångberg

Text: Annika Wihlborg

Kungälvs sjukhus ska byggas ut i flera etapper och utökas bland annat med en ny stor vårdbyggnad. Projektet är omfattande och den sista etappen färdigställs först 2022.

Det främsta skälet till att Kungälvs sjukhus nu renoveras och byggs till är att kraven på sjukhusfastigheter har förändrats markant sedan sjukhuset stod klart 1964. Det byggs totalt tio stycken nya vårdavdelningar, bland annat för kirurgi och ortopedi.

En ny vårdbyggnad
En central del av nya Kungälvs sjukhus blir förstås den nya vårdbyggnad på drygt 32 000 kvadratmeter som färdigställs etappvis under 2019 och 2020. Den nya fastigheten ska inhysa tio somatiska vårdavdelningar med plats för 280 patienter. Där utsmyckningen av vårdrummen delats mellan konstnärerna Marie Isaksson och Agneta Spångberg. Agneta Spångberg har arbetat med keramikplattor med motiv från Kungälv. Marie Isaksson har skapat emaljer med havet och naturen som tema. Konst i vårdmiljö ställer krav på att både vara lätt att hålla ren och att tåla slitage, vilket dessa två tekniker gör.
När den nya vårdbyggnaden är klar startar arbetet med att modernisera sjukhusets befintliga avdelningar, något som beräknas vara klart 2022.

Faktaruta
Ny- och ombyggnad av sjukhusbyggnader på Kungälvs sjukhus

Byggherre: Västfastigheter

Generalentreprenör: Skanska

Arkitekt: Aart Architects och Sweco Architects

Tidsram: Byggstart september 2016. Den sista ombyggnadsetappen beräknas stå klar 2022.