​Utdelning av Malmö stads hederstecken 2019

pressbild Malmö stad/mynewsdesk

Bror Olsson tilldelas Malmö stads hederstecken för sina enastående insatser i folkbildningens tjänst i V. Klagstorp och Klagshamn.

För 36 år sedan startade Bror Olsson studiecirkeln ”Gräv där du står” i ABF:s regi. Denna studiecirkel pågår fortfarande, dock inte just nu under Brors ledning, men han har bidragit till den under alla år med sin kunskap. I studiecirkelns form har man skapat en dokumentation tillsammans som idag är tillgänglig för alla.

Bror var ordförande i 20 år i Klagshamns- och V. Klagstorps historieförening som sedermera tog in även Tygelsjö och numera heter Kvarndala kulturhistoriska förening. Föreningen är idag stor och livaktig och har flera hundra medlemmar.

Bror och föreningen har sett till att en helt fantastisk oersättlig kvarlåtenskap har räddats till eftervärlden, dels hela Kvarndala gård men också från Klagshamns kalkbrott och cementindustrin. Kunskap har samlats in, dokumenterats och arkiverats på ett professionellt och sökbart sätt. Kvarndala Historieförening har gett ut flera intressanta böcker om gården, bygden och dess historia.

Bror var drivande i att den till föreningen testamenterade Kvarndala gård kunde renoveras och i skapandet av en mötesplats, som väl behövdes i lokalsamhället, erbjuder man nu en samlingslokal för sammanträde, bröllop och festligheter etc.

Bror är som en levande uppslagsbok och besitter en kunskap om sin hembygd som få. Men han har också förmågan att göra denna kunskap tillgänglig för andra, hans berättarglädje är helt outtröttlig och glimten i ögat smittar av.

- Med sin gärning har Bror bidragit till att eftervärlden för alltid kommer att veta mer om historien än vad som skulle varit fallet utan denna kulturhistoriska gärning, säger Carina Nilsson (S), kommunfullmäktiges ordförande.

Malmö stads hederstecken instiftades år 1992 och delas ut av kommunfullmäktiges ordförande till den eller de malmöbor som nominerats utifrån förtjänstfulla insatser för staden och stadens medborgare. Utdelning sker i samband med att Malmö stad tar emot Lucia med följe på Rådhuset den 13 december.

Beslutet är fattat av Malmö stads representationskommitté.