Ny asfaltfräs tar bort farligt kvartsdamm

Mängden farligt kvartsdamm reduceras med 80 procent. Foto: Söderberg & Haak Maskin

Asfaltsfräsar använder unik teknik för att fånga upp farligt kvartsdamm vid fräsning. Genom att jonisera det finkorniga och farliga dammet, klumpar det ihop sig och riskerna för personal och kringboende minskar. Kvartsdamm kommer från våra vanligaste bergarter som sandsten, granit och gnejs, och är ett hett diskussionsämne i miljödebatten. Dubbdäck skapar kvartsdamm i våra städer, när dubbarna sliter ner vägbanorna. Kvartsdamm bildas också i många fler miljöer där bergmaterial krossas eller bearbetas och damm uppstår, till exempel i betongindustrin, byggmaterialindustrin, i gruvor, på byggarbetsplatser och vid fräsning av asfalt.

Allra farligast är det finkorniga dammet, det så kallade respirabla kvartsdammet, som vid inandning kan nå längst ner i luftvägarna och även gå ut i blodomloppet. Vid asfaltsfräsning kommer kvartsdammet från stenen i asfalten. Maskinens frästrumma och transportbandet som för upp det frästa materialet på lastbilar är inkapslade med plåtar. Ett fläktsystem svarar för det önskade flödet. Målet är att så lite damm som möjligt ska ut i omgivningen.

På ovansidan av transportbandets hölje sitter ett system med elektriskt laddade elektroder som får det finkorniga materialet att klumpa ihop sig till grövre partiklar. Elektroderna laddar det passerande dammet positivt. Samtidigt är den undre delen av höljet negativt laddat, vilket får finpartiklarna att dras nedåt och klumpas ihop med det grövre materialet på bandet.

– Dammskyddet fungerar och gör stor skillnad jämfört med asfaltsfräsar som inte har det här systemet. Vi fick mycket uppskattning för detta, när vi demonstrerade en asfaltsfräs från Bomag, berättar Stefan Åkerström. Han är ansvarig för Bomag Sale & Support hos Söderberg & Haak Maskin, som är ny svensk generalagent för Bomag.