Forskning undersöker nyttan med smart styrning av värmepumpar i flerfamiljshus

Forskningsinstitutet RISE driver projektet ”Nätflexibla värmepumpar” tillsammans med NODA Intelligent Systems, NIBE och Vattenfall för att undersöka nyttan med att styra värmepumpar i flerfamiljshus på ett smart sätt – speciellt om man kopplar ihop flera fastigheter samtidigt.

Projektet kommer att ta fram modeller och metoder för att utvärdera den tekniska potentialen och även marknadspotentialen. En viktig del av projektet är byggnadsmodeller som beskriver fastighetens beteende. Dessa byggnadsmodeller kommer att publiceras öppet och tillgängligt för användning och vidareutveckling.

Forskningsprojektet vill öka kunskapen om efterfrågeflexibilitet (anpassning av elanvändningen när det behövs) i flerfamiljshus med värmepumpslösningar, särskilt när det gäller nyttan som detta kan ge för en balansansvarig aktör på elmarknaden. Fokus kommer att vara på lösningar som går att replikera i stor skala.

– Vi har en stor förhoppning i projektet att forskningsresultaten ska få ett värde för de kommersiella aktörerna, såsom fastighetsägare, värmepumpstillverkare, produkt- & tjänsteutvecklare samt energibolag. Vi är ute efter att bättre förstå nyttan för elhandlare med att kunna styra större värmepumpar i flerfamiljshus, säger Martin Borgqvist, projektledare för projektet på RISE, som tror att projektet kommer att ge bra svar på detta.

Forskningsprojektet löper under två års tid och kommer att pågå under 2017 och 2018. Projektet har en total budget på 3 600 000 kronor och finansieras till 60 procent av Energimyndigheten.