NREP och Grandholm Gruppen satsar på flera närcentrum i Stockholms län

Ekerö centrum, ett av de centrum som NREP och Grandholm Gruppen nu förvärvat. Foto: Anders Åström

NREP har i ett nybildat joint venture-bolag tillsammans med Grandholm Gruppen
förvärvat fyra närcentrum i Stockholms län. I portföljen som förvärvas från Tristan Capital
Partners ingår Viksjö Centrum, Ekerö Centrum, Näsby Park Centrum samt Rondellen i
Upplands Väsby. Närcentrumen utgörs till största del av vårdcentraler, skolor,
vårdboenden och starka dagligvaruaktörer. Ambitionen är att i framtiden utveckla fler
bostäder i anslutande fastigheter till centrumen. 

Den nordiska fastighetsinvesteraren NREP har som ambition att expandera sin satsning
inom utveckling av stadsdelscentrum i växande kommuner i Stockholmsregionen. Nu har
fastighetsinvesteraren tillsammans med Grandholm Gruppen, genom det nyskapade
bolaget Stadsdelscentrum Sweden Group AB, förvärvat Viksjö Centrum, Ekerö Centrum,
Näsby Park Centrum samt Rondellen i Upplands Väsby. 

De förvärvade stadscentrumen genomsyras av både kommunal service såsom vårdboenden,
vårdcentraler, tandläkare och skolor men även av flertalet dagligvaruaktörer. Utöver detta har
fastigheterna potential att inrymma fler bostäder, något som NREP och Grandholm Gruppen
har för ambition att utveckla. 

”Vi är mycket glada över att förvärva fyra närcentrum i växande kommuner i
Stockholmsregionen och ser fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla dem ytterligare.
Detta förvärv är ett viktigt steg i vår satsning att skapa stadsdelscentrum som erbjuder
kommunernas invånare allt från vård och skolor till dagligvaruhandel och attraktiva bostäder
samlat i en levande, tillgänglig och trygg centrummiljö. Att dessutom få expandera
tillsammans med Grandholm Gruppen är något vi ser på med stor tillförsikt, säger Marianne
Hoffman, NREP. 

Portföljen förvärvades från Tristan Capital Partners. NREP investerar i Stadsdelscentrum
Sweden Group AB via Nordic Strategies Fund IV och Paliros AB har fått i uppdrag att förvalta
Stadsdelscentrum Sweden Group ABs portfölj. 

”Grandholm Gruppen delar NREPs syn på vikten av moderna och tillgängliga
stadsdelscentrum i en växande region. Vi ser fram emot att tillsammans utveckla
närcentrumen till än mer levande stadskärnor med ett brett utbud som fyller människors
basbehov i en trygg och trevlig miljö, säger Anders Åström, Grandholm Gruppen.