Lagakraftvunnen plan för stadsutveckling i Solna intill Arenastaden

Den lagakraftvunna detaljplanen är markerad i gult. Pressbild, Skandiafastihgeter

Skandia Fastigheters nu lagakraftvunna detaljplan innebär en förtätning och stadsutveckling i Solna/Arenastaden med tre kvarter, underjordiskt garage och ett torg. Förslaget medger en bebyggelse om ca 230 lägenheter i två av kvarteren och en flexibilitet mellan hotell/kontor/bostäder i det tredje.

 

Nu kan tidigare parkeringsplatser samt outnyttjad yta bli till ca 28 000 kvadratmeter ny bebyggelse samt ca 250 parkeringsplatser i Solna intill Arenastaden. Planområdet ligger vid Solna station, där Skandia Fastigheter sedan tidigare äger och förvaltar 300 hyresrätter i det så kallade ”Ballongberget” på Ballonggatan. Förslaget gäller tre delar där två ska bestå av bostäder om sex eller sju våningar och underjordiskt garage för bilar och cyklar samt en del där detaljplanen medger hotell, kontor eller bostäder. Inom området ska också en förskola och LSS-lägenheter byggas. Ett nytt torg ska binda samman de nya kvarteren och en tillkommande bro över Kolonnvägen ska koppla ihop området med Solna station.

- Efter sju års arbete tillsammans med Solna kommun har vi landat i en färdig och flexibel plan i bästa läge, säger fastighetschefen Bo Jansson. Nu ska vi mejsla fram bästa möjliga produkt utifrån de förutsättningar planen medger och sätta infrastrukturen på plats.