Estland har börjat bygget av Rail Baltica

Rail Baltica bygget har börjat. Enligt det estniska Riksrevisionsverket är Estland minst två år försenat med sin del av Rail Baltica-bygget. Foto: LRT-Litauen

I Estland har byggarbetet på järnvägslinjen Rail Baltica kommit igång. Under 2020 hoppas alla de tre nationella Rail Baltica-bolagen i Baltikum att bygget kan ta fart på allvar, långt senare än planerat.

Det handlar nu om en första fas, nämligen ett 870 kilometer långt tågspår från Tallinn till gränsen mellan Litauen och Polen.

I Polen förbereds dessutom en 360 kilometer lång förlängning till Warszawa.

Byggarbetarna preparerar som bäst marken för det som ska bli en vägviadukt. Landsvägen höjs så att tåget ska kunna komma upp i över 200 kilometer i timmen under Tallinns nya ringväg. En tunnel för vilda djur byggs på samma gång.

-  Rail Balticas spårkorridor är fastslagen, säger Anvar Salomets som är teknisk chef Rail Baltic Estonia, till nyhetssajten Svenska Yle. Spårdragningen var länge en av planerarnas stora stötesstenar.

Det är det nationella bolag som ansvarar för bygget av Rail Baltica i Estland. Det finns motsvarande nationella bolag också i Lettland och Litauen.

Estlands premiärminister Jüri Ratas har till och med gått så långt att han säger att det är bra om projektet blir klart under 2020-talet.

En anledning är att det nationella projektbolaget i Estland flera gånger har opponerat sig emot beslut tagna av det gemensamma koordineringsbolaget Rail Baltica.

Koordineringsbolaget Rail Baltica uppgav i en analys i somras 2019 att tåglinjen antagligen kan öppnas först år 2030.

I en gemensam rapport i början av januari i år säger de tre baltiska ländernas revisionsmyndigheter att koordineringsbolaget måste ta bestämdare tag i stället för att låta de nationella bolagen styra.

De ansvariga för Rail Baltica anser att det är överdrivet att tala om samarbetsproblem, utan snarare handlar det om en naturlig del av ett storprojekt av den här kalibern.

Faktum är dock att både det stora koordineringsbolaget och det estniska Rail Baltica-bolaget har haft en ganska betydlig omsättning på personer i ledningen.

En annan anledning till vissa förseningar är att det statsägda Rail Baltica-bolaget har tagit med lokalinvånarna i beslutsprocessen i större utsträckning än vad som tidigare har varit vanligt i Estland.

Linjen, som går söderut till Polen från Kaunas, är redan i användning.