Riksbyggen utvärderar miljövänlig betong

Brf Viva i Göteborg som blev Årets Miljöbyggnad i Sweden Green Building Awards 2019 med en stomme av klimatsmart betong. BIld: Riksbyggen
Västerport, i Varbergs hamn kommer bland annat ha en stomme av klimatsmart betong, dagvattenshantering, regnvatten samlas upp i en bäck, biodiversitet, en plats för djurliv med bikupa, fågelholk och fjärilsrabatt växtzoner som ger skydd mot översvämningar. Bild: Fredblad arkitekter

Text: Mari-Louise Paulson

När Riksbyggens byggde den numera prisade Brf Viva i Göteborg hade de som mål att minska klimatpåverkan. Ett sätt att uppnå det var genom att använda en ny typ av betong med 30 procent lägre klimatpåverkan. Nu har betongen utvärderats.

Brf Viva var redan från starten ett ambitiöst projekt där byggherren Riksbyggen ställde höga krav på att både utformning och materialval skulle ha så låg miljöpåverkan som möjligt. Projektet rymdes också inom såväl Riksbyggens miljöcertifieringssystem och Positive Footprint Housing. Där det första utgår från svenska miljömål, byggregler samt bygg- och förvaltningspraxis och Positive Footprint Housing är ett tvärvetenskapligt forskningsarbete inom innovativ, hållbar bostads- och stadsutveckling som pågått i tio år.

Det hållbara livet
Namnet Viva betyder att leva och speglar det hållbara livet i bostäderna och runt bostadskvarteret. Målet för hela projektet var att minska klimatpåverkan med 30 procent. En ambition som fått fram en del unika lösningar. Bland annat så ligger föreningens 132 lägenheter i en sluttning och det är här som betongen har en avgörande roll. Bygget behövde stora mängder betong i fastighetens nedre plan samtidigt som byggherren ställde krav på stommleverantören att minska klimatpåverkan med 30–35 procent jämförelse med en traditionell betongstomme. För att klara det har man bland annat använt en restprodukt från kraftindustrin, flygaska i den prefabricerade betongen, och en restprodukt från ståltillverkning, granulerad masugnsslagg i betongen.

Summering av betongen – den håller
I samband med att Brf Viva färdigställdes 2019 samlades de inblandade för att göra en summering av betongen. Något som bland annat visar att den nya betongen lever upp till klimatkraven som ställts. I ett pressmeddelande säger Riksbyggens miljöchef, Karolina Brick att "Den klimatförbättrade betongen är ett genombrott för ett mer hållbart bostadsbyggande, inte bara i Brf Viva utan för hela branschen" och konstaterar att den klimatförbättrade betongen hade 30 procent lägre klimatpåverkan.

Nästa projekt med den nya betongen blir i Varberg
Betongen som Riksbyggen var först med att använda kommer de bygga vidare med. Nästa projekt för det blir i Varberg, där Riksbyggen och Fredblad arkitekter har vunnit en markanvisning i Västerport, i Varbergs hamn. Här ska de producera 45 hållbara bostadsrätter, bland annat med gröna tak, solceller och en stomme som ska byggas med den klimatsmarta betongen. Byggstarten beräknas kunna till slutet av 2020 med en inflyttning 2022.

Fakta:

  • Riksbyggens Brf Viva i Göteborg utsågs till Årets Miljöbyggnad i Sweden Green Building Awards 2019.

 

  • 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Positive Footprint Housing har initierats av Riksbyggen i samverkan med bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE - Research Institutes of Sweden.

Fakta:
Bindemedlet i betong är främst cementklinker och tillverkning av cementklinker är i dagsläget energi- och koldioxidintensivt. Idag finns en möjlighet att använda alternativ till cementklinker. Tillverkaren av den förtillverkade betongen, Kynningsrud Prefab, har använt tillsatsmaterialet flygaska, en restprodukt från kraftindustrin. I den platsgjutna grundläggningen samt källarvåning har betongtillverkaren, Thomas Betong, tillsatt granulerad masugnsslagg, en restprodukt från ståltillverkning. Båda dessa alternativ gör betongen blir mer klimatsmart.

Källa: Riksbyggen