Nytt område i Berga i Linköping

Byggherrarnas förslag till utformning av området. Bild: SWMS Arkitektur och Brunnberg & Forshed

De sex byggherrarna Bonava, Botrygg, Mannersons, Kärnhem, SHH Bostad och Slättö har nu arbetat fram ett gemensamt förslag till hur det nya området mellan Berga och Södra Ekkällan ska se ut. Stadsbyggnadskonceptet ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete.

– Nu tar vi nästa steg i arbetet med det nya området i Berga, där tidig byggherremedverkan testas. Arbetet möjliggör för aktörerna att tillsammans utveckla nya och effektiva lösningar i byggprocessen, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C).

– I byggherregruppen är vi väldigt positiva till detta fortfarande ganska unika sätt att bygga ett nytt område. I samverkan med kommunen tar vi tillsammans ansvar för samhällsbyggnadsprocessen, från idé till färdig byggnation. Vi är övertygade om att vi kommer skapa ett spännande och attraktivt område för invånarna när vi nu slår ihop våra idéer och erfarenheter, säger Anders Rosell, affärsutvecklare på Bonava.

Stadsbyggnadskonceptet bygger på de tre kärnvärdena integration, natur och klimatsmart. Det nya området ska koppla ihop Södra Ekkällan och Berga och skapa ökad närhet och tillgänglighet till Tinnerö eklandskap och Tinnerbäcksstråket.

– Vi vill stärka och tillgängliggöra de naturvärden som redan finns i området genom nya promenadstråk och mötesplatser vid Nötabacken, vattenstråket, åkerholmen och ängen. Vi vill att områdets nya stadsrum ska underlätta för möten mellan människor och möjliggöra en variation av olika aktiviteter, säger Martin Hildebrandt, bostadsutvecklingschef på SHH Bostad.