Fokus på hälsa och hållbarhet när NCC bygger nytt i Järva

Andreas Andersson, fastighetsutvecklare vid NCC Property Development. Foto: NCC
Den centrala trappan i K12 kallas ”Harry Potter-trappan” av medarbetarna i huset. Foto: NCC
Miljöytor i aktiv zon i NCC:s aktivitetsbaserade kontorshus. Foto: NCC
Samtliga affärsområden inom NCC har varit involverade i projektet. Foto: NCC
Att få in trappsektionerna i det nya kontorshuset var en utmaning. Foto: NCC
Hälsa och hållbarhet är ledord för utvecklingen av Järva Krog. På markplanet i K12 finns denna träningsstudio. Foto: NCC
Spännande trappor ska uppmuntra till rörelse. Foto: NCC

Text: Susanne Ringheim Kilje

 

I Järva Krog i Solna växer tre nya kvarter fram ur NCC:s gamla stamfastighet. Bostäder och kontor med tillhörande service och förskola förtätar och förädlar området och ger det framtidspotential.

 

 

– Stockholm växer och vi gillar att ta oss an utmaningar och ge områden möjligheter för framtiden. NCC var ju först ut i utvecklingen av Hagastaden, som har blivit en helt ny stadsdel, säger Andreas Andersson, fastighetsutvecklare vid NCC Property Development.

 

Cirka 43 000 kvadratmeter kontor och 47 000 kvadratmeter bostäder ska förenas i en ny kvartersstruktur. I fokus står produktiv arbetsmiljö och gröna värden som ska främja hållbarhet och hälsa för både medarbetare och den nya stadsdelens invånare.

 

Det första projektet, K12 - NCC:s nya huvudkontor - står nu klart. Betongstommen från NCC:s gamla huvudkontor har krossats och använts som grundmaterial för det nya huvudkontoret som nyligen invigdes.

 

– Att återanvända betongen på plats har sparat oss cirka 2 000 lastbilstransporter till och från bygget och var en idé som kom fram i vårt interna hållbarhetsarbete, säger Andreas Andersson.

 

Resten av den gamla kontorsfastigheten börjar rivas i december för att ge plats åt ytterligare två kvarter.

 

Har tagit höjd för framtiden

 

Solceller i kontorsfasaden är ett annat innovativt grepp. Fasadglaset har delvis bytts ut mot kassetter med solceller.

 

– När solteknologin blir bättre är det lätt att byta ut kassetterna. Vi har även förberett för solceller på taket. Huset är dessutom framtidssäkrat, vilket innebär att vi enkelt kan justera rum och ytor i takt med att behoven ändras för hyresgästerna, säger han.

 

NCC vill ligga i framkant som utvecklare när det gäller hållbarhet – såväl grön, social som ekonomisk. Under detaljplanearbetet arbetade man mycket med grannsamverkan för att hålla alla involverade.  

 

– Vi vill skapa förutsättningar för en trygg plats som lever nästan dygnet runt. De som bor och arbetar får gemensamma cykelparkeringar och entrén till kontorshuset är tillgängligt för allmänheten. Den service som etableras efter hand kommer alla till godo och invånarna ger i sin tur underlag för restauranger och andra näringar. Det blir en slags delningsekonomi, säger han.

 

Speciell trapplösning kontorets signatur

 

Trapporna i kontorshuset, i granträ, är designade av White Arkitekter och materialet har levererats från Österrike.

 

– Anledningen är helt enkelt att Österrike var de enda som kunde leverera 16 meters längder CLT, cross laminated timber, som är hållbart nog för trappkonstruktionen, säger han.

 

Delarna anlände som stora, platta paket och monterades ihop på en fabrik i Västerås. Ingen entreprenör ville åta sig jobbet att lyfta in trappsektionerna i huset, så NCC tog saken i egna händer.

 

– Några av våra snickare erbjöd sig att göra jobbet. Konstruktören gjorde en simulering och längderna fick tas in vinklade. Det var millimeterpassning och allt passade perfekt.

 

Harry Potter-trapporna kallas de av medarbetarna i kontorshuset, eftersom de liknar trapporna som kan röra på sig på Hogwarts i böckerna om Harry Potter. 

 

– Tack och lov rör inte de här trapporna på sig, konstaterar han.

 

Däremot ska trapporna få dem som jobbar i huset att vilja röra på sig, genom att vara inbjudande och spännande nog för att låta hissen stå. Trappan ska också kunna trolla fram spontan interaktion mellan medarbetare från olika avdelningar och skapa möten som mejl och sms inte kan ge.

 

Aktivitetsbaserat kontor med möjligheter

 

Byggnaden är helt och hållet aktivitetsbaserad, utan några fasta arbetsplatser. Olika miljöer - tysta, aktiva, sådana med tillgång till tekniska hjälpmedel, platser för brainstorming och ljudisolerade telefonhytter - ska bidra till att alla kan hitta en arbetsplats som är bäst lämpad för exakt de arbetsuppgifter som ska utföras. 

– NCC är ju främst ett byggbolag och vår vardag är att jobba i projekt. Vi ville skapa kontorsmiljöer som stödjer detta, Andreas Andersson.

 

Trätemat från trapporna tas upp i två stora ljusgårdar med limträ och ytterligare krysslaminerat trä.

 

– Det är mycket nordiskt trä överallt, som ger en fantastisk doft och som gör en lugn på ett oväntat sätt. Dessutom är det vackert, säger han. 

 

Hållbara material och återbrukad inredning

 

Hållbarhetsambitionen har följts upp i återanvändning av möbler från det gamla kontoret och gammalt tegel som har fått ny plats i receptionen. Uttjänta parkettgolv och textilier har skickats tillbaka till leverantörerna för återvinning och en del har sålts via ”Kompanjonen”, en tjänst för köp och försäljning av gammalt byggmaterial.

 

Nu återstår cirka två tredjedelar av det första kvarteret i Järva Krog. Bostäderna i kvarteret ska vara färdiga under nästa år.