Citypassagen nominerad till Glaspriset 2020

Foto: Erik Wiik

Glas är ett fantastiskt material och varje år färdigställs en mängd spännande glasprojekt. Projekt med fokus på nytänkande och med en kombination av teknik och hantverk. Kontorshuset Citypassagen i Örebro som färdigställdes under 2019 är nu nominerad till det prestigefyllda Glaspriset 2020. Priset delas ut av Glasbranschföreningen till Sveriges bästa glasprojekt och vinnaren kommer tillkännages under Nordbyggmässan i Stockholm den 23 april.

​Citypassagen, Örebros nya landmärke vid norra infarten är en kontorsfastighet i 7 våningar på totalt ca 17 000 m2 ovan mark. Roof Arkitekter (numera en del av PE) har ritat huset där Castellum varit byggherre, Peab byggentreprenör och GlasLindberg glasentreprenör.

Platsen vid en av Örebros mest trafikerade korsningar, närheten till järnvägen, det viktiga mötet med staden från norr och byggnadens storlek gav utmaningar vid utformningen, berättar Lars-Göran Otterling Arkitekt SAR/MSA.

För att skapa möjlighet till generöst ljusinsläpp i hela byggnaden så delas bottenvåningen med en diagonal delvis inbyggd ”väg” som skapar 2 huskroppar. Från våning 1 trappa och uppåt delas huset med ytterligare en diagonal i motsatt riktning vilket skapar 4 huskroppar som är sammankopplade med en glasad kärna. Denna unika utformning ger ljus från alla håll ända in i kärnan och ger ett spännande möte från vilket håll du än närmar dig huset.

Stort fokus är lagt på ljus, miljö och mötet med byggnaden där fasaden till stor del är av glas. Hela bottenvåningen, översta våningen, kärnan och de 8 hörnen är helglasade. Detta ger ett välkomnande intryck och en ljus inomhusmiljö. Platsens utsatta läge intill järnvägsspåren och en av Örebros mest trafikerade korsningar har ställt stora krav på glasets ljud- och solskyddsförmåga.

Övriga delar av fasaden är försedda med guldfärgade veckade plåtkassetter som är fyra meter höga. 340 solcellspaneler har integrerats i den södra och östra fasaden för att försörja byggnaden med grön el. Panelerna har inbyggda optimerare för att ge bästa möjliga effekt även i skugga.

Citypassagen har ett tydligt fokus på hållbarhet. Förutom solcellerna innehåller huset andra klimatsmarta installationer såsom behovsstyrd ventilation, belysning och en okonventionell lösning där regnvatten nyttjas för att spola toaletter. I en tid med då vår vattenanvändning kommit alltmer i fokus så har detta rönt uppmärksamhet även på nationell nivå.