Hållbarhet i byggindustrin kräver digitalisering

Foto: BIMObject

BIMobject LIVE 2020 kommer i år ta upp klimatförändringar och hur den framtida byggnadsindustrin hanterar utmaningarna. Under den internationella tvådagarskonferensen i Malmö kommer experter från byggnadsindustrin, arkitekter och klimatforskare att gå igenom hur digitalisering ska användas för att möjliggöra klimatneutral byggnation.

Samtidigt öppnar digitala processer och teknologier med beteckningen ”building information modelling” (BIM) nya dörrar för produktval, resursbesparing och mer energieffektiv byggnation. BIM förbättrar kommunikation och effektiviserar processer mellan exempelvis arkitekter och tillverkare av bygg- och inredningsprodukter. Det innebär i sin tur bättre och mer informerat beslutsfattande. Konferensen organiseras av BIMobject, världens ledande BIM-plattform.

"Vi har alla ett ansvar för att ta tag i klimatförändringar. BIMobject tar ansvar genom att vidareutveckla och driva byggindustrins digitalisering framåt, vilket bevisligen och på ett tydligt sätt bidrar till att göra byggandet mer klimatvänligt. Dessutom är det viktigt för oss att inleda ett övergripande samtal kring hållbar byggverksamhet och digitalisering bland alla som är involverade i planering och byggande. Den andra och tredje mars i Malmö vill vi vidareutveckla perspektiv och föreslagna lösningar genom kunskapsöverföring med branschexperter, erfarenhetsutbyte, best practice samt livliga diskussioner tillsammans med deltagare och talare från hela världen”, säger Carl Silbersky, VD för BIMobject AB.

BIMobject LIVE 2020 är det sjätte evenemanget i sitt slag. Även i år kommer BIMobject Awards att delas ut, inklusive en ny kategori: "Hållbara produkter". Självklart kommer konferensen att äga rum i en arkitektonisk modern och hållbar byggnad – Clarion Hotel i Malmö.