Byggnads deltar i bostadspolitiska samtal

Foto: Byggnads

Statsminister Stefan Löfven och bostadsminister Per Bolund har bjudit in ett flertal aktörer från byggsektorn till byggsamtal om bostadskrisen. Inför mötet har ministrarna bett om konkreta förslag om hur de kan bidra till ökat byggande.

– Visst är det bra våra politiker tar bostadsfrågan på allvar, inte en dag för tidigt. Men utgångspunkten för dagens samtal säger en hel del om problemet. Politiken frågar marknaden – vad kan ni göra? Det borde vara precis tvärtom – vad kan politikerna göra. Politiken har lämnat walk over till marknaden alldeles för länge, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

– Marknadens sätt att hantera bostadsfrågan är bygga till så stora vinster som möjligt, ofta på bekostnad av arbetsmiljö och säkerhet. Lägg sen till ett marknadsdrivet skolsystem som systematiskt missgynnar yrkesprogrammen. Det är inte svårt att räkna ut att vi kommer få stora problem att locka den arbetskraft som vi så väl behöver i framtiden. Det måste till politiska krafttag för att lösa det här, säger Johan Lindholm.

Byggnads förslag för en ny statlig bostadspolitik:

1. Nationell planering och styrning av bostadsförsörjningen
Se till att kommunerna tar sitt ansvar för bostadsförsörjningen och upphäv det kommunala planmonopolet. Vi måste bygga den typ av bostäder som marknaden är minst intresserad av men som samhället behöver.

2. Förändra fastighetsbeskattningen
Vi behöver jämna ut förmögenhetsskillnader, göra Sverige mer rättvist och utnyttja bostadsbeståndet mer effektivt. Dagens skattesystem leder till motsatsen och måste renoveras.

3. Förmånliga krediter till nybyggnation
Skapa ett statligt kreditinstitut för bostadsfinansiering som en del av en statlig investeringsbank. Det är särskilt viktigt för att upprätthålla byggandet under svagare konjunkturer.

4. Statligt bygg- och fastighetsbolag
Det är hög tid att utmana privata aktörer genom att bygga, äga och förvalta bostäder statligt. I första hand på mark som staten redan äger.

5. Utmana EU om det krävs
Det går visst att bedriva bostadspolitik med inslag såsom statligt ägande, subventioner och allmännyttiga bostadsbolag utan avkastning. Om det behövs bör Sverige pröva EU-rätten.

Byggnads har under en lång tid varit aktiv i den bostadspolitiska debatten och har tagit fram flera uppmärksammade rapporter, bland annat Bostäder åt alla från 2019.