Tallinn får en ny smart hamn

En impression av Tallinn-hamnens framtida promenadstråk längs hamnbassängerna. Bild: Zaha Hadid Architects
Tallins gamla stadsdel. En populär plats för turister. Foto: Markku Björkman
Bilden visar en del av Zaha Hadid Architects vinnande tävlingsbidrag i en internationell arkitekttävling med titeln- Masterplan 2030 - vitaliseringen av Tallinns gamla hamn.
En illustration om Tallinns framtida jakthamn med restauranger och hotell, som byggs den övriga kryssnings- och passagerarhamnens grannskap. Bild. Zaha Hadid Architects

Tallinns fritids- och jakthamn blir den första smarta marinan i Nordeuropa. Dessutom blir passagerarhamnen mer besökarvänlig med en verklig strandpromenad.

Den estniska huvudstadens ansikte mot havet håller redan på att förändras totalt. Ett uppåtsträvande affärsdistrikt har skapats utanför stadens historiska kärna. Det byggs även nya hyreslägenheter i förorterna.

Tallinns statsregering lade nyligen fram ett förslag om en plan om utveckling av området kring Tallinns hamn, vilket kommer att kräva omfattande landåtervinning och som inkluderar byggandet av en ny strandpromenad.

Den föreslagna detaljerade områdesplanen gäller området runt passagerarterminal A tillsammans med terminalen för kryssningsfartyg. Planen kommer att täcka ett område på 66,1 hektar.

- Denna detaljerade områdesplan avser också utfyllning av havsbotten och bygget av en strandpromenad och kommersiella byggnader på befintliga tomtmarker. Planen förutsätter också en tredje kaj för kryssningsfartyg. Förslaget om detaljplanen är förenligt med andan och syftet

med generalplanen som förespråkar Tallinns öppnande mot havet, förklarade vice borgmästare Andrei Novikov vid en presskonferens.

Som följd av detta valdes arkitektbyrå Zaha Hadid Arkitekter nyligen ut som vinnare i en internationell arkitekttävling med titeln ”Masterplan 2030 - vitaliseringen av Tallinns gamla hamn.”

Efter att ha besegrat sådana kända arkitektbyråer som AZPML, KCAP arkitekter och planerare, däribland Helsingfors-baserade ALA Architects, lovar Zahas förslag klienten en ”smart, innovativ, integrerad och strategisk hamn för Estlands huvudstad.”

- Zaha Hadid Arkitekter har mycket skickligt skapat en balanserad koppling mellan stads- och hamnområdet med några noggrant och väl övervägda tillfartsvägar och trafiklösningar, konstaterade Valdo Kalm, ordförande för Tallinns hamnstyrelse nyligen i en tidningsintervju.

- Det som sticker ut i det vinnande förslagets design är diagonalerna som följer gångstigarna, runt vilka ett mycket mångsidigt och minnesvärt stadsområdet kommer att etableras.

- Förslaget skapar en övergripande känsla av integration. Stadens centrala torg och grönskan i området runt Amiralitets-dammen framhävs. Hamnbassängen sträcker sig hela vägen från framsidan av terminal A till framsidan av terminal D. Förslaget presenterar en stark logistik- och fastighetsutvecklingsanalys och en övertygande och realistisk projektion av implementeringen av masterplan steg för steg, sade Valdo Kalm.

Masterplan 2030-tävlingen lanserades med målet att återkoppla staden och dess omgivning med hamnen, samtidigt som det hela sätter fart på ny utveckling som kommer att komplettera och förbättra de befintliga hamnfunktionerna bland annat med hjälp av smart teknik.

Zaha Hadid Architects kommer nu att arbeta tillsammans med den lettiska arkitektfirman RemPro, ingenjörskonsulenten Tyrens UK-konsultkonsulter Colliers Estland och RLB UK och VA-Render för att vidareutveckla projektet.

Detaljerade arkitektoniska och ekonomiska planer kommer att tas fram för att bestämma en exakt tidslinje för implementeringen av projektet. 

Estland identifierar sig idag starkt med Norden på grund av nära kulturella, språkliga och ekonomiska band med Finland och historiska förbindelser med Sverige och Danmark. Även stödet för EU-medlemskapet är fortfarande imponerande högt i Estland.

Markku Björkman