MKB bygger 600 lägenheter vid Värhem i Malmö

Foto: MKB

MKB förvärvar en fastighet i Ellstorp vid Värnhemstorget och Östervärns station i Malmö. Bolaget skaffar sig därmed förutsättningar att bygga upp mot 600 nya lägenheter. Det blir ett stadsutvecklingsprojekt i ett kollektivtrafiknära läge som också handlar om att utveckla området kring Östervärn.

Affären genomförs som en bolagsaffär och förutsätter att bebyggelsen av området ska genomföras med blandade upplåtelseformer. MKB kommer därför att genomföra områdesutvecklingen tillsammans med andra aktörer.

- Vi vill samarbete med andra aktörer och utveckla området i Ellstorp. Så kan vi fortsätta möta behovet av fler hyresrätter samtidigt som området ges goda förutsättningar för blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer, säger Gunnar Östenson, affärsutvecklingschef och vice vd på MKB Fastighets AB.

Fastigheten har förvärvats till ett underliggande fastighetsvärde om 166 miljoner kronor och tillträde beräknas ske under år 2021. Säljare är Jernhusen.

MKB förvaltar och bygger ett brett och differentierat utbud av attraktiva hyreslägenheter för hela Malmös befolkning. Just nu har bolaget cirka 900 hyreslägenheter i produktion. För nyproduktion av hyreslägenheter är tillgången på detaljplanelagd, byggbar mark en avgörande framgångsfaktor. 2019 färdigställde MKB 765 lägenheter.