NCC tecknar ramavtal med SKR om nya förskolor

Foto: Mondo

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har möjliggjort för kommunerna att via avrop kunna beställa nyckelfärdiga förskolor. NCC, en av landets största skolbyggare, är en av de upphandlade leverantörerna. Ramavtalet gäller i fyra år.

– Våra förskolor utgår helt ifrån det pedagogiska perspektivet, med fokus på barnens och pedagogernas behov i alla delar av byggnaden. De kompletterar konceptet NCC Skola på ett naturligt sätt och stärker samtidigt vår position som en av Sveriges största skolbyggare, säger Marcus Sandlund, affärschef, NCC Building Sverige.

NCC:s förslag har tagits fram i samarbete med Mondo Arkitekter i Karlstad, som också har gedigen erfarenhet av att utforma lokaler för barn. Genom att använda båda företagens samlade kompetens inom skolbyggnader, har ett koncept tagits fram som ger maximalt med pedagogik för pengarna. Förskolorna som NCC lämnat anbud på i ramavtalet har plats för mellan 80 – 160 barn, men genom förnyad konkurrensutsättning går det att beställa utifrån en beställares specifika behov av antal barn av NCC.

– All yta är pedagogisk yta i våra förskolor. Noden och den naturliga samlingspunkten är den centralt placerade matsalen. Vi har också jobbat mycket med utformningen av de stora entréerna, där barn och vuxna möts vid hämtning och lämning, samtidigt som de ytorna också är en naturlig plats för lärande, kreativitet, vattenlek och andra aktiviteter.

Upphandlingen genomfördes av SKL Kommentus Inköpscentral, och baserades på förhandlat förfarande. Utöver kvalitet, pris och färdigställandetid har fokus legat på lärande, hälsa, arbetsmiljö, hållbarhet och byggnadens flexibilitet.

– Kommunerna har även möjlighet att genom förnyad konkurrensutsättning anpassa sina beställningar med hjälp av tillval. Vårt förskolekoncept är väldigt flexibelt och ger stora möjligheter att anpassa utformningen, så att byggnaden fungerar lika väl för verksamheten som den passar in i den lokala miljön, säger Marcus Sandlund.

Ramavtalet trädde i kraft i mitten av mars 2020 och gäller i fyra år, med möjlighet till två års förlängning. NCC är en av elva upphandlade leverantörer.