Vinst i östra Hagastaden

foto kjellandersjoberg.se

Arkitektbyrån Kjellander Sjöberg har vunnit det parallella uppdraget om Ribosomen i östra Hagastaden och har fått förtroendet att arbeta vidare med projektet tillsammans med fastighetsbolaget Humlegården.

Ribosomen är ett bostadskvarter som i sitt uttryck samtalar med Vasastans klassiska stenstadskaraktär. Förslaget följer stadsbyggnadsprinciperna i området och tar tillvara på läget mellan två parker som kopplas samman via en passage och en grön öppen innergård. Till sin planform är kvarteret en trapets med torn i respektive hörn och lägre sammankopplande byggnader däremellan. Fasaderna är en samtida tolkning av stadsdelens existerande bebyggelse, med inslag av kulturhistoriskt intressant industriarkitektur, och utförs genomgående i tegel i dämpade kulörer.

Ribosomen ingår i den nya detaljplan som Stockholms stad har tagit fram för Norrtull och östra Hagastaden. Idag utgörs området till stor del av outnyttjad industrimark och trafiklösningar, men föreslås bli en tät, levande stadsmiljö och ny nordlig entré till Stockholm som även skyddar Nationalstadsparken mot buller. Detaljplanen går nu ut på samråd och preliminär byggstart är 2022.