Estländska arbetare bygger Helsingfors västmetro

Finländska organisationen RIL -Foundation for Civil Engineering (PMK) besökte nyligen en av Västmetrons tunnelbanestationer. Foto: RIL

- Våra byggentreprenader utförs även av utländska arbetare, särskilt från Estland. På grund av resebegränsningarna kan de inte åka hem över helgerna och återvända sedan direkt till arbetet. Därför kan de gärna fortsätta att arbeta på byggplatsen och på så vis bidra till att projektet fortskrider, säger Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi om undantagstillståndets konsekvenser för byggandet av avsnittet Mattby–Stensvik. 

Företaget sörjer för arbetarnas boende under kontraktstiden.

Tre veckor i Finland, en vecka i Estland. Det var länge den normala arbetsrytmen för Janar Liivak, en 32-årig estnisk betongarbetare. Pendlingen mellan jobb i Finland och hemmet i Rakvere, Estland har fungerat bra i några år nu.

Nu bryts denna rytm för första gången på grund av coronaviruset. Finland stängde gränserna nyligen, och ingen annan än finska medborgare, personer som officiellt bor i Finland och innehavare av ett uppehållstillstånd kan komma in i landet. Pendling från Estland är förbjuden sedan mitten av mars 2020.

Liksom tiotusentals andra estniska pendlare som arbetar i Finland måste Liivak överväga vilket land han vill vara i under nuvarande exceptionella omständigheter.

Om Liivak bestämmer sig för hemmet kan har inte återvända till Finland. Då kan det bli en lång obetald period. Å andra sidan känns det tungt att vara separerad från familjen.

- Naturligtvis är familjen allt annat än förtjust över situationen, säger Liivak. Räkningarna måste dock betalas och lån återbetalas. Han kan fortfarande inte säga hur länge han skulle vara villig att stanna i Finland. Kanske i en månad.

"Två månader skulle nog vara för mycket," säger Liivak.

Arbetet på västmetrons byggplatser mellan Mattby och Stensvik fortskrider enligt tidtabellen. På Mossbergets depå har man övergått till testfasen. På de fem stationerna och den 7,5 km långa banlinjen pågår el- och VVS-arbeten samt installation av västmetrons drygt 50 olika tekniska system. 

Nöjda resenärer

87 procent av resenärerna är rätt nöjda eller mycket nöjda med kollektivtrafiken i Helsingforsregionen. Det framkommer av en enkät som Helsingforsregionens trafik HRT låtit utföra nyligen.

Resenärerna gav ett genomsnittligt betyg på 4,12 på en skala från ett till fem. Andelen nöjda resenärer steg med en procentenhet från våren 2019.

De resenärer som använder metro och spårvagn var mest nöjda, men marginalerna är små. Nästan lika nöjda var de som använder lokaltågen och bussar.

Andelen nöjda metroanvändare har stigit tillbaka till ungefär den nivå – omkring 90 procent – som gällde före öppnandet av västmetron. Den lägsta vågdalen var våren 2018 då endast 75 procent var nöjda med metron.