400 nya lägenheter när Solnavägen ska omvandlas till stadsgata

Foto: BAU

Nya bostadskvarter med 400 lägenheter ska byggas ovanpå parkeringsdäcket vid Solna centrum. Bebyggelsen kommer att bilda en ny stadsfront mot Solnavägen, som omvandlas till en tät och levande stadsgata. Samtidigt ger projektet ett bidrag till stadens medfinansiering av ny tunnelbana genom Solna.

Ny bebyggelse ovanpå parkeringsdäcket vid Solna centrum innebär ett tillskott på 400 nya bostäder samt LSS-bostäder och lokaler i bottenvåningen mot Solnavägen – till exempel butiker, service, restauranger och caféer. Byggnadsnämnden godkände detaljplanen den 13 maj 2020.

– De nya kvarteren med 400 nya bostäder ger Solna centrum en tydligare stadskärna. Projektet bidrar samtidigt till Solnavägens förvandling från trafikled till en tät och levande stadsgata, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Bostadshusen är grupperade i fyra kvarter med sammanhållen men varierande gestaltning i klassisk innerstadsstil. Kvarteren kommer att bilda en ny stadsfront mot Solnavägen – från Frösundaleden till Centralvägen. De nya bostadskvarteren kommer att stärka områdets roll som stadsmässigt centrum och ska samtidigt ge Solnavägen karaktären av stadsgata, kantad av bostadshus och tydligare fokus på gång, cykel och busstrafik.

Området ligger i nära anslutning till kollektivtrafik: bussar, tvärbana och tunnelbana, med närhet till Solna centrum på den blå linjen – och den nya stationen Södra Hagalund, på den gula linjen som byggs mellan Odenplan och Arenastaden. Genom principöverenskommelsen med Westfield Unibail Rodamco och Besqab ger projektet även ett bidrag till stadens medfinansiering av tunnelbanans utbyggnad genom Solna