Solskyddsbranschen – en bransch i utveckling

En exteriör från Soltofta äldreboende i Malmö. Installation av Skånsk Fönstermiljö AB. Bild: Skånsk Fönstermiljö AB
Pertti Pesonen VDBAT Scandinavia

Text: Svenska Solskyddsförbundet

Det som för många företag i solskyddsbranschen startade med en persiennmaskin i källaren, har utvecklats med en rasande fart till verksamheter som idag står mitt i byggsveriges hållbarhetsarbete.

Idag handlar solskyddsbranschen om energikrav, klimatanpassning, hälsa, hållbart byggande, dagsljuskrav, krav på termisk komfort, svenskarnas enorma behov uteliv och utemiljö och förstås om design och estetik. Det är i hög grad dessa krav och strömningar som driver solskyddsbranschen framåt, och som gör att branschen idag är framgångsrik. Solskyddsbranschen i Sverige idag består av en mängd detaljister, återförsäljare, butiker och montageföretag. Men det finns också en livaktig tillverkande industri som producerar solskydd, komponenter och väv inom landet. Till det kommer företag som importerarsolskydd i stor skala och ett antal grossistföretag och tillverkare som förser hela den nordiska marknaden med både textila produkter och hårdvara.

En bransch med flera hundra företag

Exakt hur många företag och hur stor omsättning det rör sig om, är lite knepigt att säga, eftersom en del av branschens försäljning sker via de stora byggvaru-och möbelföretagen.Men uppskattningsvis är det mellan 500 och 700 företag som har sin utkomst i branschen, med en gemensam omsättning på åt minstone 5 miljarder (exl, byggvaruhandel, möbelhandel mm).

Vad gäller antalet anställda är det följaktligen också svåruppskattat, men det rör sig om flera tusen anställda, med många säsongsanställda i tillägg. Pertti Pesonen har varit länge branschen. Sedan ett år är han VD för företaget BAT Scandinavia, som levererar solskyddskomponenter till hela den nordiska marknaden. Han vill gärna lyfta fram sin bransch som både större och mer proffsig än vad många tror.

– Jag hamnade i solskyddsbranschen för 22 år sedan, av en ren slump. Och trots att jag varit med länge träffar jag dagligen branschkollegor med mer erfarenhet, för det är många som föds in i branschen, berättar Pertti.

–Därför är vi ju många som verkligen är specialister på vårt område.Och eftersom vi säljer en ”trevlig”produkt, både gällande utseende, livslängd och med funktioner som löser problem, blir många också kvari branschen. Han menar samtidigt att branschens utveckling har varit enorm.

– För det första är vår bransch till största delen oerhört professionell nu,och så var inte alltid fallet förr. Sen har antalet lösningar blivit fler och kvalitén på produkterna är också bättre. Dessutom har vi haft ett antal aktörer, som t.ex. Solskyddsförbundet, som har drivit på kunnandet och utvecklat program så att kunderna kan få relativt säkra besked om solskyd dets prestanda, redan innan det är på plats.

Framtid med nya produkter och lösningar

Vi ber Pertti att fundera över branschens framtid och han säger, att när det gäller konsumentsidan så är solskydden väl etablerad produkt sedan 60-talet och han är säker på att mängden nya produkter och lösningar kommer att hålla marknaden stabil.

– När det gäller den offentliga sidan är utmaningarna större.Detgäller att beställare tidigt uppmärksammar behovet av solskydd i ny- och ombyggnad och är beredda attsatsa på bra lösningar trots kostnadspressen. Han menar också att byggsverige skulle tjäna på att ta tillvara det solskyddsbranschen har att erbjuda.

–Men då måste man involvera bådes pecifika kunniga konsulter och företrädare för solskyddsbranschen mycket tidigare i projekten, säger Pertti Pesonen och avslutar:

–Det är alla aspekter sammantaget som ger en bra lösning; Arkitektens vision, val av glas och solskydd måste vägas mot vilken maxtemperatur som bör tilllåtas, bländningsrisker och behovet av dagsljus