Stipendium ska minska KL-träets klimatpåverkan

Foto: Arkemi

Det Stockholmsbaserade arkitektkontoret Arkemi har erhållit stipendium av Stockholms Byggnadsförening till ett projekt som underlättar utformning, dimensionering och kalkyl av byggnader konstruerade av korslaminerat trä.

“Vi är tacksamma för förtroendet och möjligheten som vi har fått för att främja träbyggnad, genom att ta fram digitala verktyg som underlättar för arkitekter att gestalta KL-trähus i tidiga skeden. KL-trä är ett fantastiskt material med stora potentialer, som kan hjälpa oss att drastiskt reducera byggindustrins klimatpåverkan. Idag är det inte alltid lätt för oss arkitekter att argumentera för massivträ”, säger Kayrokh Moattar, arkitekt och VD på Arkemi.

Projektet kommer att bedrivas under Arkademi - företagets forskning- och utvecklingsverksamhet. Stockholms Byggnadsförenings Jubileumsstiftelse stödjer sådan verksamhet vars syfte är att främja utvecklingen inom byggbranschen. Vart tredje år utdelar stiftelsen ett stipendium som bidrag till lösandet av en för byggnadsfacket betydelsefull fråga.