Fyrishov förnyar och utvecklar bad- och simanläggningen

Foto: Fyrishov

2017 gav kommunfullmäktige Fyrishov uppdraget att förnya och utveckla bad- och simanläggningen. Nu är arbetet med att utveckla Fyrishov igång. Under sommaren visas en utställning med sju arkitektmodeller på ett framtida Fyrishov.

Fyrishov är idag en betydande destination med drygt 1,3 miljoner besök per år. En aktiv plats för träning, tävling, motion, rekreation, möten och event. Arenan är och kommer även i framtiden vara huvudarenan för simning i Uppsala. Nu utvecklas Fyrishov för att bli en ännu mer aktiv och spännande mötesplats.

– Uppdraget från kommunfullmäktige utgår från att simkunnighet är viktigt, och är en lagstadgad idrott i skolan. Dessutom växer Uppsala kraftigt, och genom att utöka badytan kan vi ta emot flera besökare. Utbyggnaden är också viktig då dagens simhall har levt ut sin tekniska livslängd och behöver förnyas, säger Claes Enskär projektansvarig på Fyrishov.

–  Vi vill skapa den givna mötesplatsen i Uppsala för aktiva människor, oavsett ålder eller träningsnivå. Fyrishov vill fortsätta att bidra till en aktiv livsstil där träning och gemenskap har en naturlig plats, säger Anna Selqvist, Försäljnings- och marknadschef Fyrishov.

Utvecklingen av Fyrishov kommer att genomföras i flera etapper, och innebär bland annat en ny simhall som ersätter nuvarande simhall, totalrenovering och ombyggnad av dagens simhall, fler upplevelser för mindre barn i äventyrsbadet och en uppdaterad relaxavdelning.

Även omgivningarna kring arenan, ska Fyrishov AB tillsammans med Uppsala kommun utveckla. Ambitionen är att skapa ett attraktivt å-rum med parkstråk, grönytor för träning, tävling, konserter och event, två utomhusbassänger och en ny sommarentré. Tanken är att i framtiden kunna återskapa Fyrishovs historia med ett naturbad i ån. En ny entrébyggnad planeras parallellt med eller direkt efter ut- och ombyggnationen av badet. Den nya entrén ska fungera som navet på anläggningen och kan bland annat inrymma serviceytor, mötesrum, mottagning för aktörer inom vård och hälsa. Den delen av utvecklingsplanerna är ännu inte finansierad och ingår således inte i den satta budgeten om ca 500 Mkr. 

I december 2019 gick startskottet till en arkitekttävling. Under perioden 22 juni-augusti visas en utställning med sju förslag på Fyrishov, och av dem går de bästa förslagen vidare till omgång två som innebär den slutliga utformningen av första etappen, den nya simhallen. Vinnande arkitekt presenteras i november 2020. Därefter sätts spaden för det nya Fyrishov i jorden i slutet av år 2021 alternativt början av 2022 och ca två år senare är det dags för de första badgästerna att simma i den nya 50-metersbassängen. Därefter påbörjas den andra etappen som är ombyggnation och renovering av befintlig simhall.

Fyrishov, som är en del av Uppsala Kommun ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässig hållbart med energieffektiva lösningar och en hög grad av återvinning av energi och resurser.