Obos testar nytt koncept för framtidens LSS-boende i Oxelösund

Foto: Obos

LSS-konceptet byggs i trä med solceller och miljöcertifieras enligt Svanen. Oxelösund är den första kommunen där Obos bygger det nya konceptet.

- Det råder idag brist på LSS-boenden i en stor del av Sveriges kommuner, säger Daniel Öhman, chef för kommersiell projektutveckling på Obos Sverige. Som en samhällsaktör vill vi vara med och möta upp det behov som finns och bygga LSS-boenden i hela landet.

Obos LSS-koncept tillverkas industriellt i trä i fabriken i Myresjö. Konceptet är av typen gruppboende och består av en enplansbyggnad på cirka 500 kvm BTA med sex lägenheter à 40 kvm boarea, gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Obos står för byggnationen av boendet och hyr ut till kommuner och privata aktörer.

- Vi har nu skrivit hyresavtal med Oxelösund kommun för att bygga vårt LSS-boende, och samtidigt har vi ingått i ett avtal om att sälja projektet till det börsnoterade fastighetsbolaget K2A, som har ett långsiktigt ägarperspektiv och egen förvaltning, förklarar Daniel.

K2A kommer att tillträda när Oxelösund kommun har flyttat in i det nya boendet, vilket preliminärt beräknas bli i juni 2021. Utöver säljavtalet med K2A har Obos även ingått i ett långsiktigt samarbetsavtal med fastighetsbolaget.

I Oxelösund kommun finns redan idag tre LSS-gruppboenden, och boendet som är avtalat med Obos byggs på fastigheten Oxelösund Boken 6, med central placering i staden. Oxelösunds kommun kommer att hyra boendet med en avtalstid om 15 år.

- Vi är mycket nöjda med avtalet, säger Sarah Heltborg Ronelius på Oxelösunds kommun. Framför allt tilltalades vi av planlösningen i Obos LSS-koncept, med trivsamma utrymmen och där varje lägenhet får en egen uteplats. Att byggnaden blir Svanencertifierad känns mycket tryggt.

- LSS är ofta ett livslångt boende, och vårt koncept säkerställer att de boende får en så hemlik hemmiljö som möjligt – samtidigt som Svanenmärkningen säkerställer en riktigt sund inomhusmiljö, avslutar Daniel.

I bostadsmarknadsenkäten 2020 uppger 144 kommuner att de har underskott på någon form av bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning. 77 kommuner bedömer att de kommer misslyckas med att bygga bort bristen på bostäder för personer med stöd av LSS inom fem år.

Gruppbostäder kan erbjudas personer som har så stora behov av tillsyn och omvårdnad, att det är nödvändigt att personal finns till hands hela tiden. Gruppbostäder är den typ av bostäder som flest kommuner uppger saknas. Totalt uppger 130 kommuner att det är underskott på gruppbostäder, medan 128 kommuner uppger att de har balans.

Källa: Boverket