Obos fortsätter utbyggnaden av Lilla Bränninge i Habo

Foto: Obos

Bostadsutvecklaren Obos fortsätter utbyggnationen av området Lilla Bränninge i Habo. Brf Bränninge Vidder är inflyttat, Brf Bränninge Hills är byggstartat och Brf Bränninge Hagar säljstartar till hösten.

- Något som känns roligt i och med Brf Bränninge Hagar är att vi får möjlighet att möta efterfrågan på lägenheter som finns i Habo – samtidigt som vi bygger helt i trä vilket inte är jättevanligt i flerbostadshus, säger projektledare Linus Ståhl.

Habo kommun ligger strax nordväst om Jönköping, och på området Lilla Bränninge i Habos sydvästra del händer det mycket i form av nybyggnation. Obos har tidigare sålt villatomter i området, och fortsätter nu med utvecklingen av flera större bostadsprojekt.

- Vi ser potentialen i det här området, säger Linus. Tittar man på Habo som kommun så är den en av 40 kommuner i landet som beräknas få en befolkningsinflyttning på över 15 procent fram till 2030. Det är en ort på tillväxt, där människor vill bo och leva.

Sedan tidigare har Obos byggt projektet Brf Bränninge Vidder, med 28 bostäder i radhus och kedjehus. Det är inflyttat sedan något år tillbaka, och bostadsutvecklaren ser nu fram emot nya utmaningar.

- Vi har precis fått byggstart godkänt för vår nästa bostadsrättsförening i området; Brf Bränninge Hills med 33 bostäder i radhus, kedjehus och friliggande hus, säger Linus. Det här är ett spännande projekt, där vi för första gången får möjlighet att prova det nya designspråket i vårt Start Living-koncept.

Start Living är OBOS bostadskoncept som i korthet innebär volymhusproduktion i trä, där resurseffektivitet och industriellt byggande är viktiga nycklar för att hålla nere priserna.

- Vi har en bra prislapp i de projekt där vi bygger vår Start Living-produkt, säger Linus. Samtidigt tycker vi själva om att använda det för att det är hållbart, både i material och produktion, och flexibelt på så vis att vi kan bygga det i alla boendeformer. Vilket för oss in på nästa projekt som vi snart säljstartar; Brf Bränninge Hagar.

Projektet blir Obos första lägenhetsprojekt på området Lilla Bränninge, och kommer att bestå av 32 lägenheter i två flerbostadshus på fyra våningar. Husen byggs helt i trä och lägenheterna blir tvåor, treor och fyror på 53, 67 respektive 82 kvm.

- Vi har satsat mycket på trivsamma lägenhetshus – det ska vara en värme i det, och mycket av det får man per automatik när man bygger i trä, säger Linus. Vi har också arbetat med livet mellan husen, och planerar bland annat för en trevlig pergola centralt i området.

Brf Bränninge Hills har en beräknad inflyttning under hösten 2021. Brf Bränninge Hagar säljstartar under hösten 2020.