Kräftgång i byggandet av privata och offentliga lokaler

Foto: NAVET Analytics

Den sammanvägda volymen av bygglov för privata och offentliga lokaler tyder på att nybyggandet inom dessa sektorer kommer att få en horisontell utveckling under den kommande tvåårsperioden.

NAVET Analytics sammanställer varje månad en indexserie som beskriver antalet beviljade bygglov under innevarande och föregående år. Materialet presenteras i månadsindikatorerna, Marknadssignaler & Prognoser. I NAVET Analytics senaste konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, ligger prognosen i linje med bygglovsstatistiken. Det påbörjade nybyggandet inom privata och offentliga lokaler sammantaget väntas, efter årets minskning med 7 procent, ligga kvar på oförändrad nivå under 2021 och 2022.

Källa: NAVET Analytics