Xervon fick uppdraget att montera ställningara vid nya Tinnerbäcksbadet

Bild: Xervon

I sommar inledde Xervon ett av sina största uppdrag hittills i Linköping – montage av stämptorn och ställningar för bygget av den nya simanläggningen vid Tinnerbäcksbadet.

Nya Tinnerbäcksbadet är tänkt att ange tonen för den nya stadsdel som planeras på intilliggande Folkungavallen och ”Vågen” utgör det vinnande förslaget i den arkitekturtävling som genomfördes 2016. Det är Serneke Bygg som fått i uppdrag av Linköpings kommun att realisera projektet och Xervon har fått förtroendet att montera samtliga ställningar i samband med uppförandet av den närmare 22 000 kvadratmeter stora vågformade byggnaden.

Linköpings nya landmärke ska stå klart 2022 och kommer att inrymma såväl tävlingsbassänger och åskådarläktare som bassänger för undervisning, träning och rehab samt ett stort våg- och upplevelsebad. Den nya byggnaden ersätter det nuvarande badet från 1965.

Att Nya Tinnerbäcksbadet är långt ifrån ett vanligt projekt för Xervons montörer råder det ingen tvekan om.

- Det här är ett enormt stort projekt. Vi ska dels montera stämptorn som ska bära upp de 10 ton tunga takstolar som lyfts på plats senare i höst och dels bygger vi samtidigt ställningar för ett 6 000 kvadratmeter stort gångflak som gör det möjligt att effektivt bygga innertak och montera belysning mm. Byggställningarna börjar längst ner i den djupa ändan av tävlingsbassängen och slutar högt ovanför läkare och hopptorn, berättar Christian Andersson, projektledare på Xervon i Linköping.

För ett uppdrag av den här storleken är givetvis logistiken också en utmaning. Totalt kommer drygt 25 000 kubikmeter ställningsmaterial att lyftas på plats och monteras. Detta motsvarar ungefär 125 lastbilstransporter in. När materialet sedan demonterats blir det till att lyfta ut alltsammans manuellt.

Förutom erfarenhet och säkerhetstänk är det bl a leveransförmågan som gjort att valet föll på Xervons team i Norrköping för projektet. Med ett europeiskt nätverk i ryggen har Xervon det material som behövs tillgängligt och också en beredskap att effektivt växla upp för ett riktigt stort uppdrag som detta. Under projekttiden kommer Xervon att ha upp till 12 erfarna ställningsmontörer på plats vid nya Tinnerbäcksbadet.