Byggarbetsplatsen drivs med el från solceller

På byggarbetsplatsen till BoKlok Pilkvisten i Landskrona driver solcellerna på de kommande lägenhetshusen el till maskiner, byggbodar och liknande.

BoKlok tar ytterligare steg i den gröna utvecklingen när solceller nu kommer driva el till byggarbetsplatsen för den kommande bostadsrättsföreningen BoKlok Pilkvisten i Landskrona.

Alla egenutvecklade lägenhetsprojekt som BoKlok sålt sedan oktober 2018 har solceller på taket, som ett led i att skapa förutsättningar för ett grönare liv för de boende. Nu har det tagits ytterligare ett steg i den gröna utvecklingen när BoKloks första byggarbetsplats drivs helt med solceller.

Det aktuella projektet är byggandet av den kommande bostadsrättsföreningen BoKlok Pilkvisten i Landskrona, där 33 lägenheter uppförs. Husen var redan från början planerade att ha solceller på taket för att driva bl.a. hushållsel till de boende. I samband med att lägenhetshusen restes och solcellerna sattes upp, ordnade produktionschef Mikael Fischer så att tillkopplingen till de nya solcellerna skedde direkt och elproduktionen kom igång redan under byggtiden. Projekteringen av idén startade i mars och med hjälp av elentreprenören för projektet, Strands Eltjänst AB, kunde idén förverkligas och solcellerna sattes i bruk i slutet av augusti.

- Ända sedan vi började sätta solceller i våra lägenhetsprojekt har jag haft en tanke om att de borde gå att koppla in tidigare så att man kunde nyttja grön el redan under byggtiden. Så jag började skissa på det och tillsammans med elentreprenören tog vi fram en lösning för hur det skulle kunna gå till. Och nu är det igång! säger Mikael Fischer, produktionschef på BoKlok.

En mätare har satts upp som visar hur mycket energi som skapas av solcellerna och som kan användas på byggarbetsplatsen. På en solig dag kan solcellerna komma upp i 30 kW vilket innebär att de kan driva el till hela arbetsplatsen såsom t.ex. byggbodar, verktyg och maskiner, och samtidigt sälja överskott tillbaka till elnätet.

BoKlok Pilkvisten blir det första projektet för BoKlok där arbetsplatsen drivs av el från solceller, men det lär inte bli det sista. Skisser håller nu på att tas fram på hur detta skulle kunna implementeras på andra arbetsplatser och projekt även i framtiden. På så vis kan goda lösningar upprepas – precis som BoKloks sätt att bygga i övrigt.

- Den här idén är utmärkt. Det är en fantastisk tillämpning av solceller, där en lokalt producerad förnyelsebar energikälla gör arbetsplatsen än mer grön. Det är ett fint exempel på när en bra lösning implementeras i ett enskilt projekt, som vi sedan kan utveckla och implementera i resten av BoKlok, säger Refik Salievski, specialist teknisk utveckling på BoKlok.