Klimatförbättrade betongelement till 108 lägenheter i Västerås

Illustration: Abetong

Nu står Abetong redo för produktion och leverans av klimatförbättrade betongelement – Biobetong. Premiärprojektet blir Sågklingan 7 i Västerås. Projektet innefattar totalt 108 lägenheter fördelade på två hus med tydlig miljöprofil som byggs av Consto på uppdrag av Lansa Fastigheter.

Minskade koldioxidutsläpp är en ständigt aktuell fråga inom betongbranschen. ”Biobetong” är ett viktigt led i Abetongs satsning för att minska sin klimatpåverkan samtidigt som efterfrågan på bättre miljöprestanda ökar i byggsektorn. År 2022 träder dessutom nya regler i kraft där nyproducerade byggnader måste redovisa sitt koldioxidavtryck.

En vanlig svensk lägenhet som byggs med Biobetong kan ge en minskad koldioxidbelastning med hela 22 procent. Det är ett klart framsteg och en stor miljövinst. 

Consto som tillhör en norsk koncern, är ett byggföretag med cirka 250 anställda i sin svenska verksamhet. De fokuserar främst på bostadsprojekt tillsammans med större byggherrar. I projektet Sågklingan hade beställaren Lansa Fastigheter redan från start satt en tydlig miljöprofil.

Montaget inleds i årsskiftet och under första delen av 2022 ska två hyreshus med sammanlagt 108 lägenheter stå redo för inflyttning. Husen kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver och förutom den CO²-reducerade Biobetongen, installeras solceller på taken och bergvärme. Abetong levererar hela stommen.