Axfoodkoncernen bygger högautomatiserat logistikcenter i Bålsta

Bygger branschunik och modern anläggning med fokus på miljön. Foto: Sika

Axfoodkoncernens nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta som nu börjar ta form. Stommen är på plats och takentreprenören har påbörjat sitt arbete. Gällande byggnadens storlek så kan man säga att den är stor, eller enorm. Den totala ytan uppgår till 14 stycken fotbollsplaner, eller fyra Globen.

Takbeläggningen kommer att bestå av totalt 70 000 m2 Sikaplan® i denna etapp. Sikaplan är en takduk anpassad för exponerade, plana och låglutande tak. Denna takduk passar för installationer i kallt klimat.

Logistikcentret i Bålsta beräknas stå klart 2023 och kommer att drivas av Dagab, Axfoods inköps- och logistikbolag. Den branschunika satsningen kommer hantera flera olika kundtyper och köpkanaler – alltifrån varuförsörjning till koncernens butikskedjor till e-handelsbeställningar kommer att centraliseras hit.

Logistikanläggningen blir perfekt anpassad för modern logistikverksamhet med ett stort fokus på miljön, innefattandes bland annat BREEAM-certifiering och eventuellt solpaneler på anläggningens tak. Dessa initiativ är i linje med Logicenters strategi om ett stärkt fokus på miljöfrågor och energieffektivitet.