Första spadtaget för Brunnshögs andra etapp

Det första spadtaget togs av Magnus Björkander, vd på Wästbygg Projektutveckling, Claes Malmkvist, vd på Lansa Fastigheter och Fredrik Ljunghill (M), kommunalråd med samordningsansvar för plan- och byggfrågor. Foto: Lunds kommun.

Resan mot ett färdigt Brunnshög tog i dag ett kliv framåt. Nu har nämligen den framtida stadsdelens andra utbyggnadsetapp – centrala Brunnshög – påbörjats.

I nordöstra Lund byggs den framtida stadsdelen Brunnshög. Här, där en tät urban miljö flätas samman med den öppna skånska slätten, är ambitionerna höga: en hållbar och högkvalitativ livsmiljö med upp till 40 000 boende och arbetande ska byggas. Stadsdelens första spadtag togs hösten 2017, sedan dess har flera byggkranar rests – och plockats ned – över stadsdelen. Just nu är fem byggprojekt färdigställda och 14 pågående i det första etappområdet, södra Brunnshög.

I dag ägde en milstolpe för färdigställandet av Brunnshög rum – då togs det första spadtaget för stadsdelens andra utbyggnadsetapp: centrala Brunnshög. Först ut att börja byggas blev Wästbygg och Lansa Fastigheters Lagerkransen. Byggnaden, som blir certifierad enligt Miljöbyggnad Guld, ska rymma 82 hyresrätter och ha solceller på taken, en fordonspool med elcyklar och elbilar samt odling på gårdarna, balkongerna och terrasserna. Fasaden blir i tegel och stommen av korslimmat trä för minimal co2-belastning.

Centrala Brunnshög är – precis som namnet antyder – stadsdelens mitt och nav. Här, i direkt anslutning till spårvägshållplatsen Brunnshögstorget, kommer stadsdelens stora torg med samma namn att finnas. Brunnshögs stora matbutik, arkitektradhusen och ett 35 våningar högt torn med publik takterrass är också några bland flera andra projekt som ska uppföras i etappområdet.

– Detta är startskottet för byggandet av delen som blir Brunnshögs hjärta. Vi går från vision och planläggning till konkreta resultat med nya byggnader och trivsamma miljöer för såväl bostäder som verksamheter, säger Fredrik Ljunghill (M), kommunalråd med samordningsansvar för plan- och byggfrågor.

Men det är inte en byggnad som blir den första att stå klar i centrala Brunnshög – det blir en park. Den 3,8 hektar stora Nobelparken står färdig redan till sommaren 2021. Genom att anlägga parkerna innan byggnaderna är klara får de boende tillgång till parkmiljöer direkt från dagen de flyttar in, samtidigt som växtlighet får växa i lugn och ro – helt i enlighet med Brunnshögs parkstrategi.

– Till nästa sommar kan alltså Lundaborna hoppa på spårvagnen i centrala Lund och stiga av i direkt anslutning till en högklassig rekreationsmiljö, säger Eva Dalman, Projektchef för Brunnshögsprojektet, Lunds kommun.