LINK Arkitektur vinner arkitekttävling - ny skola i Kyrksten, Storfors

Det vinnande förslaget fokuserar på hållbarhet, modern pedagogik och gestaltning. Foto: LINK Arkitektur

LINK Arkitektur vinner arkitekttävlingen om en ny skola i Kyrksten i Storfors kommun. Med fokus på hållbarhet, modern pedagogik och gestaltning vann förslaget efter stor konkurrens med 32 bidragslämnare och tre förslag i sista urvalet.

Genom arkitekttävlingen startar Storfors kommun projekteringen av en ny förskola, skola och idrottshall för 150 barn – som ett led i att fortsatt ligga i topp som skolkommun i Sverige. Ambitionen att investera och bygga nytt i liten skala går emot trenden att lägga ner glesbygdsskolorna, vilket tyvärr sker i många andra kommuner. Förhoppningen är att den nya skolan i kombination med framtida utveckling av bostäder, ska ge ökad attraktionskraft och inflyttning till området.

– Det här blir en byggnad för hela samhället, från mångsidiga lärmiljöer för liten och stor, till föreningar, idrottslag och studiecirklar. Det blir en tillgänglig och hållbar mötesplats – ett drivhus för nästa generation, säger LINK Arkitekturs skolexpert Sofia Lilja som har lett arbetet med förslaget tillsammans med tävlingschef Mikael Stenqvist.

Hållbarhet, pedagogik och gestaltning

– Jag tycker att deras förslag är både intressant och spännande. För oss var det väldigt viktigt att få till en flexibilitet så att skolan skulle kunna användas av lokalsamhället i flera sammanhang. Jag tycker att de har fått till den biten på ett väldigt sinnrikt sätt, säger kommunalråd Hans Jildesten.

I utvärderingen beskriver juryn förslaget som en tydlig vinnare. De ambitiösa och realiserbara hållbarhetsaspekterna lyfts fram som en särskild styrka i juryns motivering: ”Skolan har i förslaget utformats med vad som kan beskrivas som en enkelhet, en övertygande klarhet och avläsbarhet utan att tappa i rumsliga eller materialmässiga kvalitéer. Förslaget är överskådligt och genomtänkt presenterat vilket gör det lättförståeligt och att förslagets många styrkor framträder tydligt (…) Vidare så har förslaget lyckats visa på både ambitiösa och realiserbara hållbarhetsaspekter avseende byggnadens potential till god energiprestanda, återbruk av material, biologisk mångfald och en god miljö såväl ute som inne (…) Juryn var nära på enig i att detta förslag var det starkaste totalt sett och har därför kunnat kora det till en tydlig vinnare”

– Vi har arbetat fram en helhet med många synergier mellan gestaltning, funktion, pedagogik, hållbarhet och genomförande. Utifrån platsens unika egenskaper och genom Storfors kommuns visionära programskrivning håller förslaget högsta arkitektoniska verkshöjd i symbios med kostnadseffektiva och tydligt realiserbara lösningar, säger Mikael Stenqvist.

Spets inom hållbar skolarkitektur

LINK Arkitektur ligger långt fram inom skolarkitektur, modern pedagogik och hållbarhet. Bland pågående projekt finns Hoppet som har ambition att bli Sveriges första fossilfria förskola och Torslandaskolan, som ska bli världens bästa skola när det regnar. Här utnyttjar man det regniga västkustklimatet och skapar en utemiljö som på ett lekfullt sätt lär barnen om klimatförändringar, kretslopp och översvämningar. Ytterligare ett exempel är Horten Gymnasium i Norge som vann det prestigefulla hållbarhetspriset BREEAM Public Sector Design Award 2019.