Nytt handelsområde till Anderstorp i södra Skellefteå

Foto: Fastec

Fastec Sverige AB har av G&K Blanks Fastigheter AB fått i uppdrag att på totalentreprenad bygga nytt handelsområde i området som är beläget vid E4:an vid Anderstorp i södra Skellefteå.

Området kommer att bestå av tre butiker i två byggnader, klara är Jula och Willys, den sammanlagda BTA:n är ca 6700 kvm.

I entreprenaden ingår färdigställande av tillhörande mark med bl a parkerings- och lossningsytor.

Byggnaderna uppförs med stor miljöprofil och byggs enligt Green Building ver.4, vilket innebär att de blir extra energieffektiva. Projektet beräknas starta våren 2021 och byggnationerna skall vara klara under hösten 2022.