Hamnen i Aabenraa slår rekord med byggmaterial

Med en miljon ton sand, stenar och jord på 11 månader, kommer volymen för hela 2020 att sluta långt över det tidigare rekordet i Aabenraas hamn. Det tidigare rekordet sattes med 900 000 ton under 2018. Foto: Aabenraa hamn

För första gången någonsin har mer än en miljon ton hanterats i denna danska hamn. Massor av sand och jord i Aabenraas hamn, som har anställt en annan kranförare för att hålla jämna steg med efterfrågan

Stora högar med sand och stenmaterial har varit en ständig syn längs kajerna i Aabenraa hamn i år.

Från hamnen har råvarorna transporterats i en mild ström till avrinningsområdet, där både näringslivet och privata konsumenter har varit upptagen med byggprojekt, och knappt en hög har varit borta från kajen innan ett annat fartyg har anlänt med nästa last.

Stema Shipping står för majoriteten av de tunga varorna. Rolf Bonnichsen, chef för Stema Shipping i Danmark, anser att hamnen i Aabenraa är ett viktigt nav för råvaror till södra Danmark och norra Tyskland, som båda har varit stora köpare i år.

- Vi har sett en generellt ökande trend i efterfrågan, säger Bonnichsen.

För Aabenraas hamn har transporterna inneburit att 25 procent mer sand och stenmaterial har hanterats under de första 11 månaderna i år än vad som var fallet under samma period förra året. Detta motsvarar en ökning med 200 000 ton. 

Både Stema och E. Krag använder hamnen för att hantera gods på kajerna, där hamnens stora maskiner har haft mycket att hantera med under 2020.