Campus Albano – det nya vetenskapliga navet

Foto: Pressbild Campus Albano, Svenska Bostäder.

Campus Albano ska bli det nya vetenskapliga navet i Stockholm. Här byggs både bostäder och utbildningsmiljöer för omkring 5 000 forskare och studenter. 2023 ska allt stå klart.

Text: Sara Schröder

Mellan Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet håller ett nytt campusområde på att växa fram. Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med Svenska Bostäder och Akademiska Hus tagit fram den nya detaljplanen som rymmer cirka 50 000 kvadratmeter boyta fördelat på dryga 1 000 student- och forskarbostäder samt omkring 70 000 kvadratmeter utbildningsmiljöer samt kommersiella utrymmen som restauranger och butiker.

 

bild
Bildkälla: Arkitekt Brunnberg & Forshed

Gröna tak för binas skull

Svenska Bostäder har projekterat för åtta huskroppar. Från start till mål finns miljömedvetenheten närvarande i projektet.

– Det handlar om allt från hållbara materialval till noggrann sophantering och minimerat spill under byggets gång. Husen är byggda för att vara så energismarta som möjligt och får dessutom gröna tak av sedumväxter, vilket skapar en spridningsväg för vilda djur samt insekter till och från Hagaparken, säger Mats Åhlander, projektchef hos Svenska Bostäder.

 

bild
Mats Åhlander, projektchef hos Svenska Bostäder. Foto: Svenska Bostäder

 

Den hållbara inriktningen har till och med gett en andraplats i årets Citylab-kategori inom Sweden Building Awards 2020.

– Det är klart att nomineringen är ett kvitto på att vi har tänkt rätt och lyckats med vår ambition att skapa ett hållbart campus där både natur och människor erbjuds rekreation i inbjudande miljöer, kommenterar Mats Åhlander.

 

bild
Bild: John Hardwick

Välkommet tillskott till staden

Området får flertalet gång- och cykelstråk, gröna ytor och till och med en liten ravin med porlande vatten. Dess läge inom Nationalstadsparken Öster om Roslagsvägen, med direkt närhet till både Stockholms Universitet och Campus Albano i norr samt Ruddammsområdet och Kungliga Tekniska Högskolan i söder, gör det optimalt för just studenter och forskare. På platsen var det tidigare ett industriområde, något som krävt noggranna undersökningar samt sanering av marken.

– Nu skapar vi ett levande område vilket gynnar både Stockholms Stad men inte minst universitetsvärlden som har ett skriande behov av bostäder, säger Mats Åhlander.

Spännande arkitektur

Arkitekturen i det nya området erbjuder annorlunda former, etager och terrasseringar. En del av husen har fått överhängande tak, ”kepsar”, som sträcker sig cirka tre meter ut från fasaden. De två av studentbostadshusen som Brunnberg & Forshed projekterat har en böjd form som följer längs en höjd i området.

– Just den böjda formen som fastslogs i detaljplanen har varit en utmaning att klara med högt ställda miljökrav för bland annat energi och dagsljus. Det är små lägenheter med olika form, många mot loftgång, som alla kräver sina fönsterytor, säger Anna-Kersti Palm, arkitekt hos Brunnberg & Forshed som ritat bostadshusen.

bild
Pressbild Campus Albano, Svenska Bostäder

Hållbart över tid

Inspirationen har Anna-Kersti Palm hämtat från närområdet. Bland annat har Gustav III paviljong i Hagaparken satt tonen för färgvalen.

– Studentbostäder görs ofta i glada och poppiga färger. Jag ville komma ifrån det och istället skapa en sober färgpalett av lugna, rogivande toner. Vi har lagt stor vikt vid att skapa en bra boendemiljö med hög trivsel som tar hänsyn både till det högre slitage som studentbostäder utsätts för och till studenternas hälsa och behov av rekreation, säger hon.

Flera aktörer har samverkat i utformningen av det nya området. Exempelvis Funkia landskapsarkitekter har gestaltat studentkvarterens gårdar, med ett eget tema för varje gård. – Det gemensamma målet har har varit att skapa ett välkomnande, inbjudande Campus som, trots att i stort sett varje kvarter är unikt och byggnaderna har så vitt skilda funktioner, hänger ihop och tillsammans skapar en plats som är befolkad dygnet runt, avslutar Anna-Kersti Palm.

 

bild