Österling Bygg har skrivit entreprenadkontrakt med Dalelven

Illustration: Österling Bygg

Österling Bygg AB har skrivit entreprenadkontrakt med Dalelven produktutveckling AB avseende nyproduktion av produktionshall och kontor i Borlänge, Dalarna. Ordervärdet uppgår till 13 MSEK.

Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan där cirka 800kvm skall nyproduceras för att skapa produktionshall samt arbetsplatser i modern tappning till medarbetarna på Dalelven produktutveckling. Österling Bygg startar sin produktion i mars och beräknas vara klara i december 2021.