Öresundsregionens hållbaraste stadsdel ska byggas på Jägersro

Bild: Malmö stad

I framtiden ska Jägersro trav- och galoppbana bli ett helt nytt stadsområde i Malmö med 5000 bostäder, skolor, kontor och grönområden. Utvecklingen leds av MKB, Skanska och Tornet som har bildat ett gemensamt bolag för ändamålet. Nu ska visionerna för området målas upp.

På dagens sammanträde sa stadsbyggnadsnämnden ja till att påbörja arbetet med planprogrammet för Jägersro som på sikt kan ge 5000 bostäder i form av en- och flerfamiljshus, kontorsarbetsplatser för 1000 personer, handel, service, skolor, förskolor, parker och parkeringshus. Området beräknas vara fullt utbyggt om cirka 25 år, men som ett första steg ska bolaget under 2021 pröva olika stadsbyggnadsidéer som kan inspirera till kommande planering och utveckling.

Hållbarhetsambitionerna för området är höga. I fokus står att skapa en socialt hållbar och trygg stadsdel där energiförsörjningen är hållbar och klimatneutral, och där vattenfrågor och biologisk mångfald är centrala. Målbilden är Öresundsregionens hållbaraste stadsdel.

Planerna för Jägersro trav- och galoppbana innebär att det just nu skissas på en helt ny mötesplats för hästsporten i samma område med namnet Jägersro Hästcenter. Det ska bli Europas ledande hästcenter för såväl världseliten som amatörer med möjlighet att ta emot 20 000 besökare vid stora tävlingar. Planerna omfattar en mångfunktionell hästanläggning, tävlings- och träningsbana, polisrytteri och hästakademi samt en besöksanläggning med restauranger och butiker.

– Det här är ett spännande projekt som ligger helt i linje med våra ambitioner när staden utvecklas där hållbarhet är ett ledord och intentionen är att Malmö ska växa innanför Yttre Ringvägen. Här kan en helt ny stadsdel nu få fart, samtidigt som vi ser till att hästverksamheten fortsatt kan finnas kvar, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Jägersro har potentialen att bli en målbild för andra städer hur en hållbar stadsdel planeras. Bostäder och arbetsplatser får plats och integreras i kvarteren, någonting helt annat än miljonprogrammen från förr kommer att skapas. Man ska känna både en stolthet och bli inspirerad som boende och besökare när man vistas i ett helt nytt spännande område. Samtidigt får den nya ridanläggningen flera olika funktioner, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.