Fasadgruppen förvärvar Tello Service Partner AB

Martin Jacobsson (Fasadgruppen), Daniel Bergman (Tello) och Anders Mattson (Sdiptech).

Fasadgruppen växer genom förvärv av takservicebolaget Tello Service Partner AB (”Tello”), ett väletablerat takservicebolag med fokus på takläggning, renovering och målning av tak.

Utöver takläggartjänster erbjuds också snöskottning, taksäkerhetstjänster samt kompletta takserviceavtal. Arbeten utförs främst i Stockholm och Uppsala men även i övriga Sverige för bland annat fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Tello har 22 heltidsanställda och omsatte drygt 60 MSEK under verksamhetsåret 2020.

Fasadgruppen finansierar förvärvet av samtliga aktier i Tello med tillgängliga kreditfaciliteter och egen kassa. Genomförandet av förvärvet är inte föremål för några fullföljandevillkor och Tello blir därför omedelbart en del av Fasadgruppen.