Skövdebostäder bygger nytt bostadsområde i Trädgårdsstaden

Skövdebostäders nya bostadsområde i Trädgårdsstaden. Illustration: Studio Ekberg.

I den tredje etappen av Trädgårdsstaden, i den delen som ansluter mot Lundenområdet är det nu dags för Skövdebostäder att bygga 68 lägenheter i 8 huskroppar i två plan.

I huslängorna finns portaler för genomsikt och inbjudande ingångar för besökare och boende. På gården finns parkeringar, förråd, sitt- och lekmöjligheter. Lägenheter finns i storlekar ettor till fyror, från 35 kvadratmeter till 90 kvadratmeter.

Skövdebostäder har nu skrivit kontrakt med Skeppsviken om genomförande av projektet.

Skövdebostäder har sedan tidigare lägenheter i närliggande stadsdelar och får med denna nya placering en helhet i beståndet.

- Våra lägenheter blir ett bra tillskott till villor och andra boendeformer i området. Genom vår placering i Trädgårdsstaden knyter området an mot Horsås och Lundenområdet. Med denna nya riktning ringar vi in staden och tillför något till marknaden som inte finns i vårt bestånd sedan tidigare, säger Katarina Prick, vd på Skövdebostäder.

Byggstart våren 2021. Området beräknas vara klart för en första inflytt sommaren 2022.