Klimatsmart grundläggning i trä lanseras av Klara Byggsystem

Precisionsgrunden ger lägre totalkostnad, höjd effektivitet och lägre klimatpåverkan. Bild: Klara byggsystem

Ersätter traditionell grundläggning

Båstadföretaget Klara Byggsystem (Klara 500/1 AB) lanserar Precisionsgrunden, eller “platta på mark 2.0”. Precisionsgrunden är en revolutionerande prefabricerad och cementfri platta på mark som effektiviserar och förenklar byggandet. Grundläggningelementens bärande delar är uppbyggda av korslimmat trä som i kombination med isolerande och fuktbrytande skikt skapar en rationell och klimatsmart grundläggningsmetod. Den tekniska lösningen är en nyskapande och patentsökt ersättare till befintliga plattor på mark.

  • "Trä har fantastiska egenskaper och träbyggandet behöver öka för att branschen ska klara klimatmålen. Cement står globalt för 8% av världens koldioxidutsläpp. Vår produkt minskar klimatpåverkan från grundläggningen med 50%, en stor besparing", säger Lars Guttorp, CMO och Hållbarhetsansvarig hos Klara Byggsystem

Högre effektivitet och lägre totalkostnad

I byggbranschen finns en stark strävan att öka industrialisering och prefabriceringsgrad. Genom att flytta tillverkning till väderskyddad fabriksmiljö, utnyttja skalfördelar och upprepning kapas kostnader samtidigt som kvaliteten höjs.

  • "Våra element innebär ett steg framåt för hur man producerar hus. Då plattorna produceras maskinellt får vi en precision om 2 mm för håltagningar och genomföringar. Vi fräser in anvisningar för innerväggar och förlägger så mycket installationer som möjligt i plattan. Det blir som att få ut arkitektritningen i skala 1:1, innerväggar och anslutande installationer behöver inte mätas ut utan är markerade i skivan. Fall i badrum är också utfrästa från leverans.", säger Erik Goverde, VD för Klara Byggsystem

Precisionsgrunden levereras i färdiga element om upp till 3 x 12 meter och grundelementen är täta mot markfukt och radon. Anslutningar som avlopp ansluts i elementets kortsida vilket innebär att markarbetet underlättas. Plattan monteras på en avjämnad bädd utan uppstick.

En traditionell platta på mark tar ungefär 2 veckor att bygga och samordna. Uttorkningstiden för betongen är normalt minst ytterligare 12 veckor. Precisionsgrunden monteras på en halvdag och levereras färdiguttorkad. Resning av väggar och golvläggning kan alltså ske omedelbart. Belastningsmässigt är plattan lämplig för byggnader upp till 3 våningar och en teknisk lösning för högre belastningar är på väg.

Förberedda för stora volymer

Klara Byggsystem förbereder sig för att kunna leverera stora volymer och kan redan vid lansering leverera produkten i hela Sverige. Kombinationen av minskad klimatpåverkan, ökad precision, förkortad byggtid och sänkt totalkostnad gör att det välkomna teknikskifte som Precisionsgrunden innebär kan ske snabbt. Enbart den svenska marknaden för produkten uppgår till mellan 5-10 miljarder SEK och en internationalisering har påbörjats.