AFRY stärks genom förvärv av Gärderup Byggkonstruktion

Bild: Ralph (Ravi) Kayden/Unsplash

AFRY stärker sitt erbjudande inom byggkonstruktion och träfastigheter för att möta efterfrågan på hållbara byggnader. Från och med den 1 mars är Gärderup Byggkonstruktion, med bas i Linköping, en del av AFRY.

Gärderup Byggkonstruktion är ett tekniskt konsultbolag som arbetar med byggprojektering inom teknikområdet byggkonstruktion. De arbetar med att upprätta konstruktionshandlingar för byggprocessens olika skeden. Företaget grundades 1995 av Bo Gärderup och uppdragen omfattar konstruktionsberäkningar och framtagande av konstruktionsritningar för den bärande stommen till exempelvis bostäder, kontor, hotell, industrier, affärslokaler och idrottsarenor. De har bland annat arbetat med trähusprojekt i form av bostadshus och kontorsbyggnader.

Gärderup Byggkonstruktion har sex anställda, en årlig omsättning om cirka 8 MSEK och är baserade i Linköping. Bolaget konsolideras i AFRY från den 1 mars 2021.